Miasto Ełk zrywa z miastem i rejonem Oziersk

2022-03-02 15:41:16(ost. akt: 2022-03-02 16:00:00)
nadzwyczajna sesja RM Ełk; 2 marca (środa), godz. 15:00 - radni zdecydowali o zerwaniu współpracy z miastem Oziersk (obw. kaliningradzki; Rosja)

nadzwyczajna sesja RM Ełk; 2 marca (środa), godz. 15:00 - radni zdecydowali o zerwaniu współpracy z miastem Oziersk (obw. kaliningradzki; Rosja)

Autor zdjęcia: eSesja.tv

Dzisiaj (środa, 2 marca) Ełk zerwał współpracę z miastem i rejonem Oziersk. Odpowiednie uchwały zostały przyjęte na nadzwyczajnej sesji rady miasta zwołanej na godz. 15:00
Nadzwyczajna sesja ełckiej rady miasta rozpoczęła się uczczenia chwilą ciszy „poległych w walkach na Ukrainie”. Po części oficjalnej i stwierdzeniu prawomocności obrad, z własnym, dodatkowym projektem wystąpił prezydent Tomasz Andrukiewicz. Włodarz miasta chciałby zerwać także współpracę z regionem Oziersk. Wnioskodawcy dzisiejszej sesji z KO-L zgodzili się na dołączenie tego punktu do projektu obrad, a radni jednogłośnie przyjęli poprawkę. Wniosek KO-Lewicy został zaktualizowany o uwagi innych klubów zgłaszających swoje drobne poprawki: Polski 2050, Dobra Wspólnego oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Postanawiamy w trybie autopoprawki zmienić kilka zapisów w naszej uchwale. W par. 1 po postawić kropkę po słowie „rosyjskiej” i skończyć ten paragraf; wykreślić par. 2, a także zmienić w ostatnim paragrafie treść „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” — powiedział na nadzwyczajnej sesji Ireneusz Dzienisiewicz i podziękował kolegom i koleżankom z innych klubów „za współpracę w ostatnich godzinach” i za wypracowanie jednolitej treści uchwały, które w ocenie KO-L powinna być dzisiaj przyjęta.

Głos zabrało także dwóch innych radnych: Rafał Karaś z PiS i Bogusław Wisowaty z Dobra Wspólnego. Dziękowali za solidarność w kwestii podejścia miasta i ełckiej sceny politycznej do agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Głosowanie okazało się formalnością. 21 radnych było ZA, 2 nie oddało głosu (Arkadiusz Gąsiorek i Łukasz Cegiełka – być może mieli problemy techniczne). Ełk zerwał współpracę partnerską z miastem Oziersk.
Obrazek w tresci

„Postanawia się zakończyć współpracę z miastem Oziersk w obwodzie kaliningradzikim Federacji Rosyjskiej. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” – tak brzmi treść uchwały przyjętej przez ełckich radnych miejskich na sesji nadzwyczajnej w dn. 2 marca 2022 r.

Radni pochylili się także nad propozycją prezydenta Andrukiewicza o zakończeniu współpracy również z całym regionem Oziersk. Włodarz przygotował w tej sprawie projekt uchwały.

W obliczu wojny współpraca z administracją miejską, powiatową (Ozierska) jest w tej chwili wykluczona — uzasadniał Tomasz Andrukiewicz i zapewniał, że miasto będzie nadal starało się wspierać polską społeczność w Oziersku i regionie.

ZA zerwaniem współpracy z rejonem Oziersk było 22 radnych, jeden nie oddał głosu.
Obrazek w tresci

Po zakończonych głosowaniach prezydent Andrukiewicz i przewodniczący Włodzimierz Szelążek podziękowali radnym za jednomyślność i solidarność w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

addendum: w trakcie głosowania, dwóch radnych (pp. Dracewicz i Gąsiorek) zgłaszało swoje uwagi do sformułowania "podjęcie uchwały w sprawie WSPÓŁPRACY z miastem Oziersk" w poddanej pod głosowanie uchwale. Uspokajał ich przewodniczący Szelążek, zapewniając że prawnicy dopilnowali, aby wszystko było właściwie sformułowanie, a w par. 1 uchwały jest już wyraźnie mowa o "zakończeniu współpracy".

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5