Nowy dowódca giżyckiego batalionu odwiedził Ełk i rozmawiał o naszych terytorialsach

2022-01-25 20:00:04(ost. akt: 2022-01-25 20:29:06)

Autor zdjęcia: 41. Batalion Lekkiej Piechoty w Giżycku

We wtorek, tj. 25 stycznia br. nowy dowódca 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku odbył szereg spotkań w Ełku. Ppłk Adam Książak rozmawiał z szefami ełckich służb, odwiedził także ełcki ratusz i starostwo powiatowe. Ełczan na pewno zainteresuje, że rozmawiano o tworzeniu batalionu w naszym mieście.
Dowódca 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku, ppłk Książak, odwiedził w Ełku Wojskową Komendę Uzupełnień, 108 Szpital Wojskowy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz Caritas Diecezji Ełckiej. Ppłk Książak rozmawiał także z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej, z-cą Komendanta Powiatowej Policji a także przedstawicielami komórek zarządzania kryzysowego w gminach. W rozmowach uczestniczyła ppor. Emilia Minda, inicjatorka wielu działań i szkoleń realizowanych w Ełku.

Spotkania, oprócz nawiązania bliższych kontaktów, miały na celu zaprezentowanie programu Wojsk Obrony Terytorialnej, a także możliwości wsparcia przez terytorialsów, którzy służą swoją pomocą w usuwaniu skutków kataklizmów czy przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Rozmowy dotyczyły również działań związanych z tworzeniem batalionu w Ełku a także procedur rekrutacyjnych, które miałyby usprawnić i przyspieszyć system przyjmowania kolejnych kandydatów w szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dzisiejsze rozmowy miały na celu zacieśnienie dalszej współpracy oraz określenie kierunku wsparcia lokalnej społeczności. Nadal będziemy koncentrować swój wysiłek na wsparciu działań związanych z ochroną życia i zdrowia, m.in. na służbach w szpitalu, pomocy w punktach szczepień oraz na pobieraniu wymazów. Planujemy także kolejne szkolenia z Państwową Strażą Pożarniczą dotyczące zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Tego typu ćwiczenia pozwalają poszerzać umiejętności Terytorialsów w ramach działań w stałym rejonie odpowiedzialności — poinformował we wtorek 25 stycznia ppłk Adam Książak.

Ppłk Adam Książak - nowy dowódca batalionu - wojskowe wykształcenie zdobył kończąc Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną na Wydziale Nauk Politycznych Bezpieczeństwa Państwa. Ponadto ukończył Akademię Marynarki Wojennej. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 1997 r. do 2006 r. pełnił służbę w 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 2006 r. służył w 13. Elbląskim Pułku Przeciwlotniczym. Następnie służył w 15. Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi. Od 2019 r. pełnił również funkcję szefa sztabu w 43blp, następnie został wyznaczony na stanowisko służbowe dowódcy 41blp w Giżycku. Ponadto w czasie służby odbył wiele kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych.

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5