Zabezpiecz instalację wodociągową na zimę. Tym bardziej, że to obowiązkowe

2021-11-25 13:03:13 (ost. akt: 2021-11-25 13:09:50)

Autor zdjęcia: Unsplash

Wraz z nadchodzącą zimą i mrozami, należy zadbać o odpowiedni stan instalacji wodociągowej, o czym przypomina ZUG Ełk. Jak się do tego zabrać i jakie obowiązku spoczywają na właścicielach/zarządcach nieruchomości?
Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. przypomina, że w okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym.

Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii. Warto nadmienić, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Działania, które należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna.

2. Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza.

3. Dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu, a także należy zwrócić uwagę, żeby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta.
4. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić.

5. Jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana wodomierza oraz wymiana uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii? Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku działania niskich temperatur wodomierza lub instalacji wodociągowej, zaistniały fakt należy niezwłocznie zgłosić do siedziby Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o. pod numerami telefonu: 87 307 00 77 lub 536 537 014.

mat. Gmina Ełk

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5