Jakie obowiązki w sezonie zimowym mają zarządcy nieruchomości?

2021-11-23 11:27:58 (ost. akt: 2021-11-23 11:35:43)

Autor zdjęcia: Unsplash

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prosi o bieżące monitorowanie w okresie zimowym sytuacji pod kątem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w szczególności potencjalnego ich zagrożenia zalegającym na dachu śniegiem. Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku - informuje gmina Stare Juchy.

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Jednocześnie przypomina się o zagrożeniach związanych z eksploatacją instalacji grzewczych.

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia przeprowadzenia co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. (art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane).

mat. Gmina Ełk

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5