Miasto Ełk wygrało duży ministerialny konkurs dotyczący ochrony zabytków

2021-11-23 07:50:11(ost. akt: 2021-11-23 13:23:25)

Autor zdjęcia: Narodowy Instytut Dziedzictwa NID

Miasto Ełk zostało laureatem dużego ministerialnego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Jury doceniło sposób, w jaki władze miasta podchodzą do kwestii dbania o zabytki. Ełk tryumfował w kategorii „duże i średnie gminy miejskie”.
Koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkurs „Samorząd Dla Dziedzictwa” jest nowym przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim skierowanym bezpośrednio do władz lokalnych. Dzięki konkursowi wyłaniane i nagradzane są samorządy, które modelowo realizują uchwalone przez siebie Gminne Programy Opieki nad Zabytkami. Konkurs pokazuje, jak znaczącą funkcję pełnią samorządy lokalne w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz jak podejmowane działania przekładają się na rozwój gmin.

Kapituła konkursu oceniła zgłoszenia w 3 kategoriach konkursowych: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie, oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury zdecydowało się wyłonić 2 laureatów i przyznać 4 wyróżnienia. Laureatem w kategorii duże i średnie gminy miejskie zostało miasto Ełk, które zdaniem jury wnikliwie przeanalizował zasób swojego dziedzictwa kulturowego i wzorowo wypełniło ustawowy obowiązek opieki nad zabytkami. Za co doceniono stolicę Mazur?

Miasto dostrzegło tkwiący w tym zasobie potencjał i skutecznie wykorzystało go dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i tożsamościowego miasta. Dobrze zaprojektowane i konsekwentnie realizowane zadania pozwoliły na przywrócenie miastu i mieszkańcom unikalnych zabytkowych przestrzeni, takich jak zaadaptowana na potrzeby muzeum stacja kolei wąskotorowej. Istotną cechą działań podjętych w Ełku jest włączenie w realizację założeń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami społeczności miasta. Dzięki temu mieszkańcy stanowią nie tylko odbiorców, ale także inicjatorów i twórców licznych imprez nawiązujących do lokalnej historii i tradycji. Jury szczególnie doceniło fakt, że samorząd dostrzegł potrzebę stworzenia miejskiego systemu ochrony dziedzictwa, który zakłada podejmowanie długofalowych i kompleksowych działań rewitalizacyjnych, remontowo-konserwatorskich i monitorujących oraz stworzenie systemu dotacji — czytamy na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Na warszawskiej gali reprezentantem naszego miasta był wiceprezydent Mirosław Hołubowicz. Jak ocenia galę NID-u i rozstrzygnięcie konkursu?

Była to bardzo miła uroczystość, szczególnie dla naszego miasta. Ełk został doceniony w klasyfikacji miast średnich i dużych,a wśród konkurentów znalazły się takie większe metropolie jak Gorzów czy Rzeszów. Miło było też o tyle, że został zaprezentowany film reklamowy, który był pierwszą nagrodą dla zwycięzcy tego konkursu. Świetnie zmontowany, został zaprezentowany publicznie na gali i został przyjęty oklaskami. To świetna reklama dla naszego miasta, zwłaszcza wśród samorządowców, którzy licznie byli obecni na gali — mówi zastępca prezydenta Andrukiewicza.

Gala wręczenia nagród w ministerialnym konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa” została zorganizowana w poniedziałek 22 XI, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.
Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa - państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

mat. NID; opr. mch

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5