Uczniowie powiatowych szkół ze stypendiami im. Jana Pawła II

2021-10-27 15:54:47 (ost. akt: 2021-10-27 16:00:31)

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Ełku

Powiat przyznał niemal półtorej setce uczniów szkół ponadpodstawowych stypendia im. Jana Pawła II za osiągnięcia w nauce i sporcie. Wręczyli je dyrektorzy poszczególnych szkół.
Komisja stypendialna po analizie wniosków zaproponowała 140 uczniom stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 według następującego podziału:

* Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 4 uczniów,
* Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 20 uczniów,
* Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 48 uczniów,
* Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 6 uczniów,
* I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 57 uczniów,
* Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – 5 uczniów.

Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na jeden semestr. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny, w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

mat. Starostwo Powiatowe w Ełku

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5