Stowarzyszenia zapraszają do udziału w "potrójnym" konkursie

2021-10-11 16:10:00(ost. akt: 2021-10-11 16:29:07)

Autor zdjęcia: Pixabay

"Podniebny Swing" - tak nazywa się konkurs organizowany z okazji 10-lecia Mazurskiego Stowarzyszenie Lotniczego. Celem jest propagowanie podniebnych wojaży, walorów przyrodniczych regionu i rozbudzanie zainteresowanie sztuką.
Do udziału w literacko-plastyczno-muzycznym konkursie "Podniebny Swing" zachęcają Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze oraz Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne. Zapraszają prezesi: Maciej Olszewski (MSL) oraz Wojciech Popielarz (ESK) Konkurs odbędzie się w grudniu, a żeby wziąć udział w zabawie należy spełnić pewne wymagania przewidziane w regulaminie. Przytaczamy go w całości.

1. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych , średnich i uczelni wyższych.
2. Celem konkursu jest propagowanie lotnictwa, wiedzy o lotnictwie, walorów przyrodniczych regionu, rozbudzanie zainteresowania sztuką.
3. Konkurs odbywa się w trzech grupach. Grupa I- szkoły podstawowe, II -szkoły średnie, III- uczelnie wyższe.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie :
a- fotografii
b- rysunku – dowolna technika format max. A-4
c- napisanie wiersza – max. trzy zwrotki, w programie Word
d- opowiadania – max. do jednej strony A-4, Word
e- piosenki - max. trzy zwrotki + zapis nutowy+ nagranie
Każda praca posiada tytuł ( opcjonalnie krótki opis, inspiracja itp.)
Przykładowa tematyka : pilot, samolot lekki, turystyczny, szybowiec, motolotnia, …. widziane z lotu ptaka, start, lądowanie, akrobacje, turystyka, pomoc np. w gaszeniu pożarów, ewakuacja itp.
5. Każda szkoła przeprowadza eliminacje wstępne i wysyła do organizatora najlepsze max. cztery prace.

Terminy:
6. Prace należy wysłać wyłącznie w formie elektronicznej ( skan, pdf, jpg, nagranie) do dnia
17 grudnia na adres e-mail: wpopiel7@op.pl Po wyznaczonym terminie prace nie będą przyjęte.
7. Organizatorzy powołują jury.
8. Prace zostaną ocenione i nagrodzone. (Upominki rzeczowe, płyty CD, wydawnictwa)
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie jubileuszowym pt. „Podniebny Swing”
9. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix w formie turystycznego przelotu samolotem
( w ustalonym przez organizatora terminie)
10. Laureaci będą powiadomi o wynikach konkursu do 10 stycznia.
11. Wręczenie nagród i prezentacja wydawnictwa oraz uczestników odbędzie się na uroczystej gali. (luty 2022- termin i miejsce zostaną podane po uzyskaniu prac)
12. Jury zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w wydawnictwach oraz do ich promocji.
13. Laureat zobowiązuje się do przekazania organizatorom oryginału pracy.
14. Laureat zobowiązany jest do osobistego udziału w gali i odebraniu nagrody.
15. Współorganizację gali wspiera: Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół nr 5.
16. Prace uczestników mogą być zlicytowane podczas akcji charytatywnych, koncertów charytatywnych np. WOŚP.
17. Informacje – Wojciech Popielarz tel.: 663-745-775 , wpopiel7@op.pl

Informacja o uczestniku.

Zgłoszenie należy wysłać w formie e-mail na adres wpopiel7@op.pl do 17 grudnia 2021:
Powinno zawierać:
1. Nazwa Szkoły, kontakt e-mail, telefon.
2. Imię i nazwisko uczestnika ,klasa, wiek, kontakt
3. Rodzaj pracy, tytuł ( ew. opis)
4. Nauczyciel prowadzący
5. Jedna praca w formie załącznika. ( max. cztery prace z jednej szkoły)

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5