Znamy wyniki kontroli pracy cudzoziemców

2021-10-08 11:36:46 (ost. akt: 2021-10-13 17:11:14)

Autor zdjęcia: W-MOSG

Od początku roku, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG kontrolą objęli 4 800 cudzoziemców i stwierdzili, że ponad 470 pracowało niezgodnie z przepisami. W zdecydowanej większości to obywatele Ukrainy.
Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od 1 stycznia do 30 września wszczęli blisko 155 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków obcokrajowcom bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Naruszenia przepisów w powierzeniu pracy stwierdzono w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 62% . W budownictwie pracowało nielegalnie 22% cudzoziemców, a branża produkcyjna zatrudniała niezgodnie z przepisami 9% obcokrajowców.

Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim - 31%, ełckim - 14%, nidzickim - 12%. Natomiast w powiatach: mrągowskim, działdowskim i gołdapskim zatrudnionych niezgodnie z przepisami było po 8% obcokrajowców.

Od początku roku sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 150 tys. zł.

Na przestrzeni ponad 10 lat, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców. W związku z tym skierowali wnioski do sądów o ukaranie pracodawców. Wymierzone grzywny opiewały na kwotę 1,2 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, orzeczone i wyegzekwowane kary, sądy przekazują bezpośrednio na fundusz pracy.

Wsparcie kierowane jest do pracodawców oraz osób niepracujących. Środki pieniężne z tego funduszu wspomagają m.in. aktywizację, szkolenie oraz przekwalifikowanie osób bezrobotnych, a także rozwój pośrednictwa zawodowego. Realizowane prace interwencyjne, roboty publiczne również znajdują źródła finansowania w środkach pieniężnych przekazywanych do funduszu pracy.

W-MOSG, opr. tom

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5