Do kogo trafiły statuetki?

2021-09-21 08:49:44 (ost. akt: 2021-09-21 08:59:40)

Autor zdjęcia: P. Tomkiewicz

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Ełcki Bocian 2021". Poznajcie nagrodzonych!
Nagroda przyznawana jest w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Do kogo trafiły statuetki?

Edukacj i wychowanie - Danutra Wojtowicz
Kultura fizyczna, turystyka i ekologia - Jarosław Wasilewski
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Jaćwież
Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości - Paweł Czemiel
Rozwój samorządności lokalnej - kapituła nie przyznała nagrody
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej - Tomasz Sokół
Filantropia i sponsoring - Adam Bakun
Nagroda specjalna - Iwona Nowakowska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5