Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Niemieckiej Mazury w Ełku ma już 30 lat

2021-09-09 12:14:30 (ost. akt: 2021-09-09 12:23:20)

Autor zdjęcia: Fb/Mirosław Adam Sawczyńscy

W sierpniu 1991 roku Stowarzyszenie zostało założenia, w październiku zarejestrowane. Od wiosny 1994 roku Stowarzyszenie jest w posiadaniu chyba najpiękniejszej siedziby stowarzyszeń niemieckich — Wieży Ciśnień w Ełku.
Hildegard Nowik nie wiedziała, czy w okolicy są jacyś Niemcy. Po śmierci męża zaczęła szukać Niemców o podobnych poglądach co ona. Na początek do Stowarzyszenia Niemieckiego zapisało się 40 osób. W sierpniu 1991 roku Stowarzyszenie zostało założone, a w październiku zarejestrowane.

Od wiosny 1994 roku Stowarzyszenie jest w posiadaniu chyba najpiękniejszej siedziby stowarzyszeń niemieckich — Wieży Ciśnień w Ełku. Środki na zakup znajdującej się pod konserwatorską opieką wieży przekazał Stowarzyszeniu Niemieckiemu mieszkaniec Hamburga Heinrich Westphal. Od 1995 roku Stowarzyszenie wykorzystuje wieżę na swoją siedzibę.

W lutym 1999 roku dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej niestrudzonemu zaangażowaniu Ziomkostwa Powiatu i społecznej pracy wielu osób można było zakończyć prace przy renowacji zewnętrznej fasady, tak że wieża prezentuje się teraz w całej swojej krasie.

W tym tygodniu Stowarzyszenie obchodziło swoje 30-lecie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mirosław Hołubowicz, zastępca prezydenta Ełku, Marek Chojnowski, starosta powiatu ełckiego i poseł Anna Wojciechowska.

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, opr. tom

Fot. Fb/Mirosław Adam Sawczyńscy

Historia Wieży Ciśnień
Zbudowania w 1895 roku na ówczesnym Przedmieściu Garncarskim. Dzięki niej Ełk otrzymał nowe ujęcie wody, która popłynęła do mieszkań. Było to wielkie osiągnięcie cywilizacyjne.

Ujęcie wody znajdowało się w lesie, około czterech kilometrów od miasta. Z sześciu studni głębinowych woda płynęła do zbiornika retencyjnego skąd rurami tłoczono ją do wieży ciśnień. Tu znajdował się zbiornik, z którego woda pod odpowiednim ciśnieniem płynęła do ełckich mieszkań. Sieć wodna liczyła około 30 kilometrów. Ełk zużywał wówczas około 2 milionów litrów wody. Dziś, dużo większe miasto, zużywa około 12 milionów litrów wody.

Sama wieża stała się jedną z najładniejszych i najbardziej charakterystycznych dla Ełku budowli. Obecnie stanowi jeden z architektonicznych symboli miasta.

Wieża jest budowlą pięciokondygnacyjną, z otynkowaną pierwszą i drugą oraz piątą kondygnacją. Kondygnacje druga, trzecia oraz czwarta i piąta rozdzielono kordonowym gzymsem arkadowym. Pierwsza i druga kondygnacja rozmieszczone zostały na planie ośmioboku. Są one boniowane, z drzwiami umieszczonymi w masywnym portalu uskokowym. Wieża została nakryta dachem kopulastym z lukarnami i latarnią.

Dziś wieża ciśnień jest wyłącznie atrakcją turystyczną. Znajduje się w niej „Muzeum Kropli Wody”. Nazwa nawiązuje do dawnej funkcji wieży. W jej wnętrzu można zobaczyć szereg eksponatów związanych z przeszłością miasta i regionu. Z wieży roztacza się piękny widok na miasto i okolicę. Dzięki nocnemu oświetleniu obiekt wygląda atrakcyjnie również po zachodzie słońca.

MHE w Ełku/na podstawie Ścieżki dydaktyczno-turystycznej opracowanej przez Kazimierza Bogusza

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5