Nauczyciele przygotowani na nowy rok szkolny

2021-08-31 08:10:32(ost. akt: 2021-08-31 08:14:55)

Autor zdjęcia: UM Ełk

Uczniowie szykują się do szkoły, tak jak i nauczyciele. W poniedziałek akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 21 nauczycielom z miejskich szkół i przedszkoli wręczył prezydent miasta. A dziś oficjalne otwarcie nowej części SP 5.
W poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej ełckiego ratusza, prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Artura Urbańskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzaty Pikus wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożył gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy nauczyciela. W przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający określone przepisami prawa wymagania. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Staż trwa, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Powyższe kwestie w sposób szczegółowy reguluje ustawa Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Stopnień nauczyciela mianowanego otrzymało 21 nauczycieli z następujących szkół:
1. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 1 nauczyciel
2. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku - 1 nauczyciel
3. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 4 nauczycieli
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku - 3 nauczycieli
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 6 nauczycieli
6. Zespół Szkół Sportowych w Ełku - 3 nauczycieli
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 3 nauczycieli

Z kolei dziś w południe przy ul. Św. M.M. Kolbego 11 odbędzie się oficjalne otwarcie nowego budynku oświatowo-opiekuńczego, który powstał w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5