Młodzi przedsiębiorcy z Zespołu Szkół nr 6 w Ełku

2021-07-19 08:39:18 (ost. akt: 2021-07-19 08:44:54)

Autor zdjęcia: Urszula Mikłosz

Wyjątkową okazję do poszerzenia swej wiedzy na temat prowadzenia własnego biznesu, mają uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Biorą oni udział w międzynarodowym projekcie Biznes może być prosty. Głównym celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w regionie przygranicznym Litwy i Polski.
Wyjątkową okazję do poszerzenia swej wiedzy na temat prowadzenia własnego biznesu, mają uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Biorą oni udział w międzynarodowym projekcie Biznes może być prosty. Głównym celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w regionie przygranicznym Litwy i Polski. Szczegółowymi celami projektu jest:
˗ wzmocnienie kompetencji zainteresowanych stron w zakresie nowych usług rozwoju przedsiębiorczości młodzieży.
˗ dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
˗ wdrożenie modelu odpowiedzialnej promocji biznesu (BONUS) jako narzędzia usług w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w polsko-litewskim regionie przygranicznym.

Projekt opiera się na dwóch ideologiach: "Biznes może być prosty" i "Zero odpadów produkcyjnych - nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw".
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach, w partnerstwie z Instytucją Publiczną PVC oraz Kowieńskim Uniwersytetem Technologicznym. Całkowity budżet projektu to kwota rzędu 396 548,06 EUR. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2020 r., i trwać będzie do grudnia 2021 r.

Do projektu zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Po stronie litewskiej do projektu przystąpiła młodzież z Olity, Mariampola, Kowna i powiatu wileńskiego. Po stronie polskiej (15 zespołów) młodzież pochodzi z subregionu Ełckiego, Suwalskiego i Białostockiego. Z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku do projektu przystąpiły dwa pięcioosobowe zespoły oraz dwóch opiekunów. Pierwszy z zespołów to Eco Manus, drugi to Imperium Wcale Nie Rzymskie.

Do udziału w projekcie zostali też zaproszeni tzw. mentorzy, czyli doświadczeni regionalni przedsiębiorcy. Ich zadaniem jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z młodymi przedsiębiorcami z regionów przygranicznych Litwy i Polski. Mentorem naszych zespołów została pani Anna Ciesielska z Olsztyna (cudowna osobowość!), która jest menagerem inkubacji startupów, ekspertem PARP, partnerem platform startowych Polski Wschodniej i Parków Naukowo Technologicznych z Warmii i Mazur. Pani Anna przeprowadziła z ełcką młodzieżą szereg sesji mentorskich, na których pomagała młodym przedsiębiorcom w tworzeniu zespołów, opracowywaniu modelu biznesowego i propozycji wartości, doborze narzędzi marketingowych i budżetowaniu biznesu.

Do udziału w projekcie zaproszona została ełcka firma CGCABLE Sp. z o.o. Sp.k., zajmująca się produkcją wiązek elektrycznych, i specjalistycznych przewodów elektrycznych. Firma CGCABLE wspierała firmę „Imperium wcale nie rzymskie” i dostarczała materiały odpadowe w postaci resztek kabli. Druga z firm Eco Manus, otrzymała wsparcie od parafii z Ełku i okolic oraz ełckich przedszkoli. Produktami, które otrzymała młodzież było około 100 kg resztek świec, puszki po przetworach, kredki i wiele innych. Partnerem wspierającym dla obydwu młodych firm był Park Naukowo – Technologiczny w Ełku.
Zgodnie z ideą projektu, firmy młodych przedsiębiorców z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, weszły na lokalny rynek z dwoma nowymi produktami zero waste. Firma Eco Manus zajęła się produkcją unikatowych świec z odpadów (parafina, wosk pszczeli). Natomiast firma Imperium Wcale Nie Rzymskie wyprodukowała niezatapialne breloki z korków od wina i plecionek z resztek kablowych oraz podstawki korkowe pod gorące naczynia. Część dochodu ze sprzedaży swoich produktów, przedsiębiorcy postanowili przekazać na rozbudowę szkolnego ogrodu. W ten właśnie sposób poznają w praktyce czym jest CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.

Podczas realizacji projektu młodzież uczestniczyła w szeregu międzynarodowych szkoleń (on line), które dotyczyły m.in. tego jak wprowadzić nową firmę na rynek, w jaki sposób poprowadzić ją aby osiągnęła sukces, w jaki sposób należy badać rynek i preferencje konsumentów. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne o swoich firmach i przedstawili je w języku angielskim przed litewskimi ekspertami. Firma Imperium Wcale Nie Rzymskie nagrała również film konkursowy.
Podczas realizacji projektu został wdrożony model BONUS. BONUS jest modelem współpracy, którego głównym celem jest kształcenie młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości. Idea rozwijania tego modelu zrodziła się w oparciu o ocenę realnych możliwości osiągnięcia konkretnych rezultatów, gdy partnerzy z różnych dziedzin współpracują i wszyscy pracują w sposób ukierunkowany. Obszary specjalizacji obejmują biznes, instytucje edukacyjne i badawcze, indywidualnych mentorów i młodzieżowe zespoły inicjatywne.
W ramach projektu odbyły się warsztaty w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku z udziałem litewskiego partnera.

Młodzi innowatorzy wzięli udział w Hackathonie. Wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę, pracowali nad rozwiązaniem dwóch problemów biznesowych - Parku Naukowo Technologicznego w Ełku oraz litewskiego producenta czekolady. Rozwiązanie problemów biznesowych przedstawili w oparciu o Business Model Canvas:
• generowanie pomysłów w odpowiedzi na postawiony problem,
• opracowanie rozwiązań,
• opracowanie prezentacji rozwiązań.

Po pitchingu (inaczej prezentacja pomysłu przed inwestorem) wyróżnione zostały dwa zespoły.

Przed nimi jeszcze wiele innych wyzwań, Najlepsze zespoły z Litwy i Polski zostaną zaproszone do zaprezentowania pomysłów na innowacyjne produkty podczas międzynarodowych wystaw i otwartych pawilonów w regionach. Przed młodzieżą również spotkanie na kampusie technologicznym, podczas którego przedstawią swoje pomysły potencjalnym inwestorom, odwiedzą firmy biznesowe, wezmą udział w biznesowej grze symulacyjnej. Najlepsze pomysły z każdego kraju zostaną wybrane i zaproszone do obozu liderów biznesu.

Czy warto było uczestniczyć w projekcie? Oczywiście, że tak!
Firmy, które wspierały nasze pomysły miały możliwość realizacji celów społecznych przy jednoczesnym kształceniu młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. Pomysły młodzieży pozwoliły na wydłużenie cyklu produkcyjnego z wykorzystaniem niskowartościowych odpadów surowcowych w celu stworzenia nowych produktów.

Udział młodzieży w projekcie stworzył okazję do lepszego zrozumienia biznesu, stania się częścią świata biznesu i sprawdzenia swoich sił w praktycznych wyzwaniach.

Urszula Mikłosz
koordynator projektu w Zespole Szkół nr 6 w Ełku


Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: urszulam

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5