Musimy zadbać o interes naszego regionu

2021-07-14 10:25:33 (ost. akt: 2021-07-14 10:37:28)   Artykuł sponsorowany
Od kilku tygodni nasz region w Sejmie reprezentuje Poseł Anna Wojciechowska, ełczanka, Radna Rady Miasta Ełku, specjalistka m.in. w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Przyświeca jej troska o przyszłość Ełku, Mazur i wszystkich mieszkańców tego regionu.
RE: Jak ocenia Pani szanse naszego regionu, jakich inwestycji potrzebuje najbardziej?
Warmia i Mazury, ze względu na walory przyrodnicze, to przede wszystkim silnie rozwinięta gospodarka turystyczna i agroturystyczna, ale rozwijają się tu również przemysł drzewny i meblowy. Region nasz ma także doskonałe warunki dla rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. Nasze położenie geograficzne - bezpośrednie sąsiedztwo ze wschodnią granicą Unii Europejskiej oraz powstającą obecnie drogą międzynarodową Via Baltica, również zwiększają naszą atrakcyjność gospodarczą. Ponadto, mamy odpowiednie warunki dla firm z sektora energii odnawialnej, co z kolei jest jednym z głównych obszarów finansowania przez EU ze względu na realizowana politykę ochrony klimatu.
Niestety, jednym większych problemów naszego całego województwa jest wciąż bezrobocie, co pokazują dane z GUS z kwietnia tego roku - najwyższa stopa bezrobocia jest w warmińsko-mazurskim. Duże zmiany na rynku pracy spowodowała pandemia, ale nie zmienia to faktu, że jak najszybciej należy wprowadzić rozwiązania, które pomogą pracodawcom i pracownikom. Na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku dla pracujących do 10 tys. zł, zwolnienia podatkowe dla podejmujących pracę po raz pierwszy, stopniowe odejście od ryczałtu w składce zdrowotnej - to tylko kilka propozycji.
Wzrost zatrudnienia następuje zawsze dzięki inwestowaniu w rozwój przedsiębiorczości i innowacje. Należy wspierać przedsiębiorców, pomagać im szukać rozwiązań na rozwój ich firm, uczyć jak być elastycznym na rynku.
Na pewno chcę kłaść nacisk na współpracę z Samorządami, aby w tym zakresie, w zakresie rozwoju naszych potencjałów stwarzać grupy wzajemnej współpracy. Na pewno będę chciała przejrzystego i sprawiedliwego przydziału funduszy, które Polska ma otrzymać w ramach unijnego Funduszu Odbudowy oraz Krajowego Planu Odbudowy Polski


Do Polski ma trafić ponad 23 mld euro dotacji i ponad 32 mld euro pożyczek. Jednak ostatni projekt „Polski Ład” partii rządzącej niesie obawę, że sumy te będą niesprawiedliwie rozdzielane. Należy zadbać o to, aby do Samorządów trafiało więcej dotacji, niż pożyczek oraz o to, aby zarządzanie tymi pieniędzmi było sprawiedliwe i przejrzyste. O rozdziale funduszy nie powinny decydować władze centralne i układy polityczne, a Samorządy na każdym ich szczeblu, same powinny nimi zarządzać. Dobrym rozwiązaniem byłyby niezależne komisje składające się z przedstawicieli różnych środowisk, które będą nadzorować dystrybucję tych środków. Trzeba dać głos obywatelom w decydowaniu o tym, na jakie cele pieniądze będą przeznaczane.

Nawiązuję współpracę z politykami i z jednostkami terytorialnymi w naszym regionie, aby mieć jak największy i realny wpływ na realizację ich potrzeb. O tym rozmawiam z Samorządami, z wyborcami. Zawsze będę działać szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi interes naszego regionu.

RE: Na jakiej działalności chciałaby Pani się skupić?
Oprócz zadań związanych z uczestniczeniem w obradach sejmowych i komisyjnych, jestem przede wszystkim w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami. W Sejmie zasiadam w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Realizując ich poszczególne zadania, podejmuję współpracę ze środowiskami rolniczymi, które tworzą przecież jedną z najważniejszych gałęzi naszego przemysłu. Chcę także współpracować ze wszystkimi środowiskami w regionie, które mogą przyczynić się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej i zmiany jakości życia mieszkańców na lepsze.
W naszym regionie należy zadbać o klimat przyjazny pracodawcom i pracownikom różnych branż, aby zapewniać dobre warunki na rynku pracy. Bo tam, gdzie jest stabilna praca, ludzie czują się bezpiecznie. Dlatego zapraszam do kontaktu, spotkań wszystkich, którzy mogą mi wskazać istniejące problemy czy pomogą znaleźć rozwiązanie w sprawie.

RE: Jakie inicjatywy, plany ma Pani na najbliższe miesiące?
Oprócz prac w Sejmie, spotykam się regularnie z wyborcami, którzy zgłaszają się do mnie ze swoimi problemami, uwagami i pomysłami, interweniuję w miarę swoich możliwości. Spotykam się także z przedstawicielami Samorządów naszego województwa i różnych grup społecznych, uczestniczę w wielu znaczących dla naszego regionu wydarzeniach, uroczystościach, konferencjach, które też są formą spotkań z ich uczestnikami. Wspieram słuszne inicjatywy naszych mieszkańców i staram się im pomagać. Rozpoczęłam swoją działalność poselską w połowie kadencji, co można porównać do wsiadania do pędzącego pociągu, ale wierzę, że uda mi się kontynuować te działania, a także zrealizować wiele pomysłów i planów. W Ełku działa również moje biuro, za pośrednictwem którego, można się ze mną kontaktować, do czego zachęcam wszystkich.

Biuro Poselskie Anny Wojciechowskiej mieści się przy ul. Nadjeziornej 23, lok. F1 i czynne jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:00 – 15:00 oraz środa: 14:00 – 18:00
Tel.: 538 299 927
e-mail: biuro@annawojciechowska.pl

Obrazek w tresci


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5