Ostatnie dni naboru. Jak wygląda nauka pielęgniarek?

2021-07-06 15:21:28(ost. akt: 2021-07-07 20:42:46)

Autor zdjęcia: Fb/Tomasz Andrukiewicz

Od ubiegłego roku w Ełku pierwsi studenci zaczęli naukę na kierunku pielęgniarstwa. Za kilka dni kończy się nabór na nowy rok akademicki.
W Ełku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prowadzone są studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym. W trakcie nauki student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego i sanatoriach.

— Blisko 10 lat zabiegaliśmy o utworzenie pielęgniarstwa w Ełku i w październiku ubiegłego roku w ełckiej filii UWM rozpoczęła się nauka. Wtedy pomogliśmy wyposażyć pracownie. Studenci są już na II roku. Dzięki nowemu wsparciu finansowemu naszego samorządu, powstaną kolejne dwie pracownie – anatomii i umiejętności pielęgniarskich, gdzie przyszłe pielęgniarki, pielęgniarze będą odbywali praktyczne ćwiczenia, a następnie będą się odbywały zajęcia w naszych szpitalach pod okiem doświadczonych pielęgniarek i lekarzy. Będą gotowe jesienią tego roku — zapowiada Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Fot. Fb/Tomasz Andrukiewicz

W dotychczasowych pracowniach znajdują się m.in. fantomy dorosłych, dzieci i noworodków, urządzenia i pomoce medyczne.

tom

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5