Prostki - samorząd bez granic

2021-07-06 14:46:41 (ost. akt: 2021-07-06 22:00:02)   Artykuł sponsorowany
Drodzy Państwo!

Półmetek kadencji to dobry moment aby podziękować Państwu – Mieszkańcom Gminy Prostki za zaufanie jakim obdarzyliście mnie w 2018 roku. Dzięki Waszemu wsparciu, razem z moimi Współpracownikami, Radnymi Gminy Prostki oraz Sołtysami mogę realizować cele ukierunkowane na poprawę komfortu życia w Gminie Prostki. Przez dwa i pół roku wspólnie zrealizowaliśmy znaczną część postawionych na początku kadencji założeń,
a pozostałe są jeszcze w trakcie realizacji oraz w fazie planowania i przygotowywania. Pomimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie podejmujemy kolejne, nie zawsze proste wyzwania, dążące do zaspokajania potrzeb Naszych Mieszkańców. Przedstawiam Państwu inwestycje realizowane w większości dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Na półmetku tej kadencji zrealizowaliśmy przedstawione niżej inwestycje na kwotę blisko 30 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych, to niebagatelna kwota!

Zachęcam do zapoznania się z informacjami i zapraszam do Gminy Prostki!

Pozdrawiam
Rafał Wilczewski, Wójt Gminy Prostki


Prostki
W latach 2019/2021 zrealizowaliśmy szereg inwestycji o różnorakim przekroju, których wartość wyniosła 29 957 686,41 zł. Przebudowane drogi gminne i powiatowe (12,5 km), wybudowane nowe oczyszczalnie ścieków, nowoczesna stacja uzdatniania wody, sieci wodno- kanalizacyjnej, jak również budowa i modernizacja obiektów sportowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych, to tylko niektóre
z podejmowanych działań, które realizujemy z najwyższą starannością.
Miejsce postojowe informacyjne…
W roku 2020 opracowaliśmy logo promocyjne „Prostki bez granic”, które mówi o naszej otwartości na wszelkie działania, kierunki rozwoju oraz podejmowane inicjatywy. Znaki graficzne nawiązują
do kostki granitowej, tak charakterystycznej dla naszej miejscowości.


Nasza gmina przez ostatnie lata wzbogaciła się o nowe miejsca, z których mieszkańcy
oraz turyści mogą swobodnie korzystać. Wytyczone nowe szlaki rowerowe, plaże z infrastrukturą
do wypoczynku, jak również wiele obiektów do uprawiania sportu sprawia, że coraz więcej mieszkańców docenia nasz wysiłek i korzysta z tego, by poprawić komfort i jakość życia.
Nowo utworzone miejcse spotkań w Boguszach
Inwestujemy również w rozwój dzieci i młodzieży poprzez doposażanie placówek oświatowych. Zmodernizowany i doposażony budynek Gminnego Ośrodka Kultury stał się miejscem gdzie odbywać się mogą wydarzenia kulturalne o szerokim spektrum działania.


Gmina Prostki posiada wiele atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod indywidualną zabudowę mieszkaniową. Często dla tych terenów zostały opracowane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, dzięki którym osoby zainteresowane budową własnego domu, mają ułatwioną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną.


Tereny przeznaczone pod zabudowę sukcesywnie są uzbrajane w infrastrukturę techniczną
tj. kanalizację sanitarną, wodociągi, drogi dojazdowe, sieć ciepłowniczą. W latach 2019-2021 wykonano dokumentację projektową na wodociąg i kanalizację w miejscowości Bogusze, wykonano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową na ulicy Dębowej, Sadowej, Ogrodowej i Dworcowej oraz częściowo utwardzono żwirem nawierzchnie tych ulic. Działania te realizowane są z uwagi na duże zainteresowanie osób mieszkających w miastach, marzących o zamieszkaniu na terenach wiejskich
w pobliżu jezior i lasów.


Gmina Prostki ma także ciekawą historię. Naszym produktem lokalnym jest rekonstrukcja XVII -wiecznej Bitwy pod Prostkami. W tym roku zapraszamy na inscenizację bitwy 1 sierpnia .2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5