Niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc asystenta

2021-06-16 09:34:30 (ost. akt: 2021-06-16 09:36:36)

Autor zdjęcia: Pixabay

W Ełku rusza kolejna edycja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Usługi asystenta zostały zlecone Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z Siedzibą w Ełku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota dotacji wyniosła 366 085 zł.

Program jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego i realizowany będzie w okresie od 7 czerwca do grudnia 2021 roku.

Celem programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do końca roku łącznie planuje się objąć wsparciem 44 osoby z Ełku (w tym 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Świadczone usługi pozwolą ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz umożliwić aktywność osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnoprawnych.

Realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” koordynować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

mat. UM w Ełku

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5