Zniszczyli cmentarz i wycieli 300 drzew!

2021-04-20 09:07:15 (ost. akt: 2021-04-20 09:12:17)

Autor zdjęcia: P. Tomkiewicz

Wracamy do tematu dewastacji cmentarza w Nowej Wsi Ełckiej. Sprawą zajęła się Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Poniżej przedstawiamy Państwo stanowisko Komisji z dnia 19 kwietnia 2021 r.

W okresie od jesieni 2020 roku do kwietnia br. na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej dochodziło do dewastacji większej części cmentarza polegającej na wycięciu bez zezwolenia około trzystu drzew za pomocą ciężkiego sprzętu, (w 2019 roku zostało przez Wójta Gminy Ełk wydane zezwolenie na wycinkę 40 drzew, ale nie zostało ono wykorzystane) zniszczeniu wszystkich nagrobków i zbezczeszczeniu szczątków pochowanych tam osób. W wyniku wielokrotnej interwencji obywatelskich Wójt Gminy Ełk wszczął obecnie postępowanie dotyczące nielegalnej wycinki drzew w celu naliczenia kar administracyjnych, policja zabezpieczyła teren cmentarza do czasu zakończenia śledztwa, a Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Ełku o „podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, Prokurator wszczął postępowanie.

Po dokonaniu analizy dostępnej dokumentacji i wizji lokalnej w dniu 16.04.2021 r. przez radną Komisji ds. MNiE oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i rozmowach z Wójtem Gminy Ełk, przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, osobami, które od jesieni zgłaszały postępującą dewastację cmentarza, a także w związku z komunikatem wygłoszonym na mszy przez proboszcza parafii św. Józefa i komentarzem księży ewangelickich, Komisja wnioskuje o zobowiązanie właściciela nekropolii do następujących działań po zakończeniu postępowań śledczych i administracyjnych:

1. Zebranie wszystkich szczątków ludzkich wydobytych i pozostających w ziemi oraz złożenie ich w utworzonym w tym celu lapidarium w ekumenicznej ceremonii pogrzebowej.
2. Usunięcie zalegających pozostałości drzew (karp) bez użycia ciężkiego sprzętu
z terenu cmentarza.
3. Przywrócenie przez właściciela pierwotnego kształtu zdewastowanej części cmentarza poprzez odtworzenie (jest dostępna dokumentacja) alei, ustawienie zachowanych jeszcze nagrobków i usypanie kopczyków ziemnych pozostałych pochówków i dokonanie nowych nasadzeń w miejsce wyciętych drzew.

Komisja oczekuje od wszystkich instytucji publicznych, w tym: policji, prokuratury, Urzędu Gminy i Konserwatora Zabytków wnikliwych i skutecznych działań w celu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych tego barbarzyńskiego czynu jakim jest zniszczenie nekropolii, jednocześnie dziękuje osobom, które w poczuciu obywatelskiej postawy zainterweniowały w opisanej sprawie.

Stanowisko zostało przesłane między innymi do ełckiej policji i prokuratury, wojewódzkiego konserwatora zabytków, wójta gminy Ełk, wojewody czy biskupa.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5