Ełcka filia WSFiZ rusza z nowym kierunkiem studiów - Bezpieczeństwo państwa!

2021-03-22 12:06:57 (ost. akt: 2021-03-22 13:38:30)

Autor zdjęcia: arch. WSFiZ

Zmieniający się wokół nas świat stawia przed nami nowe wyzwania. Dotyczy to również kierunków kształcenia i zawodów, na które będzie coraz większe zapotrzebowanie. Jednym z takich kierunków jest Bezpieczeństwo Państwa.
Od nowego roku akademickiego nauka właśnie na takim kierunku studiów będzie możliwa w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Zdaniem ekspertów w obecnych, trudnych czasach kształcenie fachowców z dziedziny bezpieczeństwa państwa wydaje się wręcz niezbędne. Dla dobra nas wszystkich.

Studia skierowane są do wszystkich, którzy pragną zdobyć kompetencje niezbędne do pracy w formacjach mundurowych, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ale też w przedsiębiorstwach sektora obronnego. W szczególności są to zatem żołnierze wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej, funkcjonariusze formacji mundurowych, absolwenci szkół średnich o profilu mundurowym oraz członkowie organizacji proobronnych.

Czy każdy może zostać studentem kierunku Bezpieczeństwo Państwa? Okazuje się, że praktycznie tak! Przed kandydatkami i kandydatami stoją jedynie dwa wymogi – muszą mieć zdany egzamin maturalny i wykazywać się znajomością języka angielskiego.

Na razie ełcka filia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oferuje studia I stopnia, które trwają 6 semestrów. Naukę można prowadzić w formule stacjonarnej, od poniedziałku do piątku albo niestacjonarnej - w weekendy.

Władze uczelni planują również uzyskanie zgody z ministerstwa na uruchomienie w Ełku magisterskich studiów uzupełniających.

Będzie to bardzo istotny krok, ponieważ uzyskanie tytułu magistra otworzy naszym absolwentom możliwość awansu na stopnie oficerskie — informuje dr Karol Kowalewski, dziekan Wydziału Zarządzania.

W ramach nowego kierunku student będzie miał możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji: bezpieczeństwo militarne i dyplomacja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo informacyjne.

Bezpieczeństwo militarne da możliwość pracy we wszelkich instytucjach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, jako żołnierz zawodowy, ale też pracownik cywilny. Dochodzą do tego również placówki dyplomatyczne: ambasady i konsulaty.

Drugi moduł, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne, przygotuje absolwenta do pracy w takich podmiotach, jak: ABW, CBA, Służba Ochrony Państwa, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna czy Państwowa Straż Pożarna.

Z kolei bezpieczeństwo informacyjne to oferta dla osób, które chcą pracować, jako np.: inspektor ochrony danych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, czy też funkcjonariusz wywiadu.

Jednym z elementów wyróżniających ten kierunek studiów jest kadra, którą tworzą głównie praktycy, obecni i byli żołnierze, doświadczeni funkcjonariusze służb mundurowych. To samo można z resztą powiedzieć o naszym flagowym kierunku, czyli Zarządzaniu, który od ponad 20 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Siłą kierunku Zarządzanie też jest jego praktyczność — zapewnia dr Karol Kowalewski.

Rekrutacja zasadnicza potrwa do końca września.

Fot. mat. WSFiZ

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5