ZUS przypomina o aktualizowaniu danych osobowych

2021-02-11 12:14:06 (ost. akt: 2021-02-11 15:33:09)
Anna Ilukiewicz, rzecznik regionalny ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

Anna Ilukiewicz, rzecznik regionalny ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Dane adresowe są bardzo ważne. Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest na ostatni podany adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klientów jako adresata. Dlatego, abyśmy mogli dostarczać korespondencję na właściwy adres należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.
Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

– Jeżeli do załatwiania w ZUS spraw w naszym imieniu upoważniony został przedstawiciel lub pełnomocnik, osoba ta staje się stroną w postępowaniu z ZUS. Wówczas również ten przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować nas o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS – w tym adresu elektronicznego – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

ZUS przypomina, że zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

mat. ZUS

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5