Możesz odpracować zadłużone mieszkanie socjalne lub komunalne

2021-01-29 10:52:51 (ost. akt: 2021-01-29 11:08:26)

Autor zdjęcia: Pixabay

Ełcki ratusz przypomina, że osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań. W 2020 roku zadłużenie odpracowało 19 rodzin, na łączną kwotę prawie 40 tys. zł.
Najemcy lokali komunalnych i socjalnych wykonując różne prace porządkowe mogą odpracować swój dług względem miasta. Korzystając z miejskiego programu istnieje szansa całkowitego lub częściowego rozliczenia się ze swoich zaległości. Program realizowany jest w Ełku od maja 2012 r.

W 2020 roku z tej formy odpracowania zaległości skorzystało łącznie 19 rodzin, na kwotę 39 705 zł. Natomiast od maja 2012 r. do końca grudnia 2020 r. skorzystało z niego 160 rodzin odpracowując dług na kwotę ponad 1,3 mln zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł.

Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.:

* sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
* grabienie i usuwanie liści,
* sprzątanie i odśnieżanie chodników,
* czyszczenie tablic informacyjnych,
* sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych,
* inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

Uwaga mieszkańcy!

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

Rodziny zajmujące mieszkania komunalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych. Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 tys. zł.

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732-62-21.

mat. UM w Ełku

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5