"Pozbyli się" 60 ton azbestu

2021-01-04 14:24:56 (ost. akt: 2021-01-04 14:29:26)

Autor zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy w Giżycku

W ubiegłym roku gmina Ełk jako jedyna spośród członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” realizowała zadanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Projekt demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
w gminie Ełk o ogólnej wartości ponad 44 tys. zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Łączna dotacja wyniosła blisko 24,5 tys. zł.

— W ramach zadania udało się w 2020 roku odebrać oraz zneutralizować łącznie prawie 60 ton wyrobów zawierających azbest z 34 posesji naszej gminy — cieszy się Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. — Każda stara płyta eternitowa zawiera od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa.

Gmina Ełk

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5