Seniorzy w potrzebie znajdą pomoc dzwoniąc na infolinię

2020-12-30 12:58:36 (ost. akt: 2020-12-30 13:05:17)
seniorzy

seniorzy

Autor zdjęcia: pixabay.com

W ramach programu Wspieraj Seniora funkcjonuje infolinia, która przekieruje potrzeby seniora do najbliższego ośrodka pomocy społecznej. Tez z kolei ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł udzielić pomocy. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej itp.
Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia

Dzięki Korpusowi i wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na uruchomionej stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do MOPS.

www.wspierajseniora.pl – adres dla osób, które chcą pomóc.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa senior. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie MOPS, podczas pierwszego kontaktu z seniorem. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Szczegółowe informacje MOPS Ełk tel. 87 732 67 18, 87 732 64 52 lub 87 732 64 46

mat UM w Ełku

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5