„Ełk – Bezpieczna rodzina” – Kampania „Biała Wstążka” 2020

2020-11-26 23:40:43 (ost. akt: 2020-11-26 23:47:32)

Autor zdjęcia: pixabay

Kampania ma na celu rozpowszechnianie w Ełku idei „Białej Wstążki”, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy, a także zobowiązaniem, że nie będziemy jej stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy.
https://m.wm.pl/2020/11/orig/bez-tytulu1-661553.jpg

Na trwałe w kalendarz wydarzeń Ełckich wpisała się Kampania „Biała Wstążka” – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, organizowana w naszym mieście już od 8 lat i która w tym roku również w dniach 25 listopada – 10 grudnia będzie organizowana. Kampania ma na celu rozpowszechnianie w Ełku idei „Białej Wstążki”, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy, a także zobowiązaniem, że nie będziemy jej stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy.
Głównym organizatorem Kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
W kampanię szeroko włączyły się ełckie szkoły i przedszkola, Zespół Interdyscyplinarny, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA w Ełku, Komenda Powiatowa
Policji w Ełku i Straż Miejska.
Dotychczas Kampania charakteryzowała się tym, że w różnych miejscach Ełku, były organizowane spotkania, szkolenia, konferencje. Mieszkańcy Ełku, lokalne władze, przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele organizacji społecznych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy aktywnie w nich uczestniczyli. Spotkania te były okazją do zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby rodzin dotkniętych przemocą oraz do rozmów na ten temat w kontekście lokalnym. W tym roku sytuacja związana z epidemią COVID-19 zmusza do zmiany formuły. Działania w ramach kampanii będą realizowane przede wszystkim w formie zdalnej. Szczegóły na stronie internetowej. Instytucje, podmioty będą promować ideę Kampanii w miejscach swojej działalności.
W okresie pandemii osoby doświadczające przemocy zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami, a w wielu domach istniejące już konflikty eskalowały.
Trudną sytuację dzieci potwierdzają zatrważające statystyki na temat gwałtowanego wzrostu liczby zgłoszeń o doświadczaniu przemocy ze strony najbliższych. Sytuacja
zamknięcia spotęgowała kiełkujące konflikty i wywołała nowe, dlatego zachęcamy Państwa wzorem lat ubiegłych, do podejmowania różnorodnych inicjatyw w trakcie
trwania Kampanii, organizowania zajęć poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także do noszenia symboli białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.
W dniach 25 listopada i 10 grudnia w ramach Kampanii odbędzie się szereg różnych wydarzeń. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
wolontariusze Ochotniczego Hufca Pracy, funkcjonariusze KPP oraz strażnicy miejscy będą m.in. upowszechniać ideę Kampanii.
W trakcie trwania Kampanii odbędą się:
– dyżury telefoniczne „Nie jesteś sam”, wt-pt w godz. 16.00 do 19.00, tel. 87 732 64 45,
– indywidualne konsultacje z psychologiem, psychologiem dziecięcym, prawnikiem w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA w Ełku przy ul. Kościuszki 27A
(zapisy pod tel. 87 732 64 45),
– zajęcia Rozwojowe „Bądź Aktywny – Pokochaj siebie” – grupa wsparcia,
– szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych,
– superwizja specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– Dzień Otwartych Drzwi – 5 grudnia – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, Komendzie Powiatowej
Policji w Ełku i i innych instytucjach (możliwość formy zdalnej).
Finałem Kampanii będzie konferencja, która odbędzie się 10 grudnia (w formie zdalnej).
Kampania organizowana jest w ramach projektu „Ełk – Bezpieczna Rodzina” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2020 i dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku.
Informację dotyczącą bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji udzielanych przez pracowników socjalnych, psychologa, psychologa dziecięcego, prawnika, w ramach projektu zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pod numerem telefonu 87 732 64 45.
Prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty.

https://m.wm.pl/2020/11/orig/bez-tytulu2-661554.jpg

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5