W sobotę obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20 18:13:31 (ost. akt: 2020-11-20 18:16:27)

Autor zdjęcia: elk.pl

W tym roku, w związku z epidemią wirusa COVID-19, obchody nie odbyły się tak jak dotychczas. Mimo to władze miasta pamiętają o osobach zaangażowanych w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, udzielają informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychiczną.

Dzień pracownika socjalnego pozwala nam dostrzec trud i poświęcenie tych, którzy niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Jest też doskonałą okazją do dostrzeżenia roli i znaczenia pracy, która niejednokrotnie jest ciężka i wymaga wielu wyrzeczeń, jednak jest niezastąpiona, a wysiłek wkładany w jej wykonanie nieoceniony.

— Wszystkim pracownikom pomocy społecznej publicznych i niepublicznych instytucji oraz organizacji wyrażam wdzięczność za osobiste zaangażowanie, profesjonalizm i wytrwałość. Jednocześnie życzę zdrowia oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym — życzył prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. — Szczególnie w tym ciężkim dla wszystkich czasie, składam podziękowania wszystkim pracownikom ełckich instytucji: Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”, Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej Tęczowy Dom oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Tęczowy Dom. Podziękowania kieruję również do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Dziękuję także innym ośrodkom za pracę wykonywaną na rzecz potrzebujących ełczan oraz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych.

elk.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5