Rewitalizacja hali uatrakcyjni ofertę miasta

2020-07-28 20:08:16 (ost. akt: 2020-07-30 14:19:53)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UM Ełk

Była mekka ełckich pięściarzy – Hala Bokserska przy ul. Armii Krajowej 16 - zyska całkowicie nowe oblicze i będzie pełniła rozmaite funkcje społeczne. Tak zadecydowali mieszkańcy poprzez konsultacje zorganizowane przez ełcki ratusz. Zmiany będą duże i z pewnością uatrakcyjnią ofertę kulturalną miasta.
Budynek przy ulicy Armii Krajowej w Ełku kojarzony jest przez wielu mieszkańców głównie z pięściarzami. Do 18 września 2013 roku był siedzibą Miejskiego Klubu Bokserskiego "Mazur". Wtedy to ełccy pięściarze przenieśli się do pomieszczeń nowej hali sportowej przy ulicy Małeckich. Głównym powodem przeprowadzki był stan techniczny budynku. Od tego czasu stoi pusty.

Rewitalizacja budynku przy ul. Armii Krajowej została wpisana w „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023”. Zastanawiając się nad rolą, jaką będzie pełniła zrewitalizowana hala, ratusz przeprowadził konsultacje wśród mieszkańców. Ich pomysły ujął w sporządzonym następnie raporcie.

Ostatecznie ratusz zadecydował, że zrewitalizowany obiekt będzie spełniał funkcję wystawienniczo-edukacyjną.
W odnowionej hali znajdzie się miejsce zarówno dla kameralnych wystaw sztuki, jak i szeroko pojętej edukacji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania rozpocznie się realizacja planowanej inwestycji.

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że ełczanie widzieliby odnowioną halę jako obiekt o wielorakich funkcjach, czyli związanych z kulturą, sportem, oświatą i np. możliwością organizowania wystaw — mówił już po konsultacjach prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz.

Na zewnątrz pojawi się nowa elewacja i pokrycie dachowe. Budynek będzie miał nowe wejście od strony południowej. Zabytkowe mury hali przejdą renowację – zostaną oczyszczone i odrestaurowane dzięki zastosowaniu okładzin elewacyjnych.


Zakres planowanych prac wewnątrz obiektu obejmuje powstanie sali głównej wraz ze sceną, pokoi biurowych, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych. Hala zostanie także wyposażona w niezbędny osprzęt, w tym sceniczny.
Zrewitalizowany obiekt będzie miał pozytywne przełożenie na kilka kwestii.

Odrestaurowany zabytek poprawi funkcjonalność, atrakcyjność i estetykę centrum miasta. Podniesienie atrakcyjności centrum miasta będzie miało wpływ na funkcjonowanie i rozwój firm świadczących usługi, w szczególności usługi hotelarskie i gastronomiczne, co przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy. Z kolei dzięki temu, że obiekt zostanie udostępniony instytucjom i podmiotom, które podejmują działania w kierunku integracji i aktywizacji społeczeństwa, zostanie spełniona jego rola społeczna.

Dzięki realizacji inwestycji, instytucjom, szkołom, przedszkolom i organizacjom pozarządowym zostanie udostępniona urządzona i wyposażona powierzchnia, na której będą prowadzone działania rozwijające aktywność społeczną mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Docelowo hala ma integrować wszystkich mieszkańców Ełku.

MOPS w Ełku będzie prowadził w hali działania w zakresie rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: wspierające integrację rodzin i prowadzące do aktywizacji seniorów oraz środowisk, które działają na ich rzecz.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku zajmie się w zrewitalizowanej hali organizacją cyklicznych spotkań mieszkańców miasta Ełk pt. „Źródła”, które mają na celu ukazanie bogactwa wielokulturowego i wielowyznaniowego społeczeństwa. Organizowane będą warsztaty i zajęcia muzyczne, aktorskie i fotograficzne, małe formy teatralne, promocje książek i zabaw z dziećmi.


Co więcej, każdego roku w ramach Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, będą ogłaszane konkursy grantowe na działania z zakresu rewitalizacji społecznej. Te skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży będzie prowadził Wolontariacki Ośrodek Wsparcia w Ełku.

Rewitalizacja zabytkowej hali bokserskiej poprzez odświeżenie estetyki obiektu oraz nadanie jej nowych funkcji znacznie uatrakcyjni ofertę miejską w zakresie edukacji, kultury oraz rozrywki.

Zakończenie prac jest planowane wstępnie na październik 2021. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miasto postarało się o środki unijne, które znacznie wsparłyby planowaną rewitalizację. Cały koszt inwestycji „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” to 2 764 214,87 zł. Dofinansowanie wyniosło 2 349 582,64 zł na co złożyły się: środki od Unii Europejskiej (współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - 2 114 624,38 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 234 958,26 zł. Wkład Miasta Ełku to 414 623,23 zł.

https://m.wm.pl/2020/07/orig/loga-638881.jpg

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5