Rusza dodatkowy nabór na nowe miejsca w przedszkolach miejskich

2020-05-31 10:32:46 (ost. akt: 2020-05-31 10:37:02)

Autor zdjęcia: MP Słoneczna Ósemka

W dniach 1 - 5 czerwca prowadzony będzie nabór uzupełniający na nowe miejsca do przedszkoli: „Perełka”, „Mali Odkrywcy”, „Słoneczna Ósemka” oraz nabór uzupełniający na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych w SP 1, SP 2, SP 3, ZSS. Prezydent Ełku podjął decyzję o utworzeniu 3 nowych oddziałów na rok szkolny 2020/2021 i dzięki temu przyjęte zostaną kolejne dzieci.
Po zakończeniu rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 liczba dzieci oczekujących na miejsca w przedszkolach publicznych przekroczyła liczbę miejsc, którymi dysponują przedszkola. W związku z tym Prezydent Miasta Ełku podjął decyzję o utworzeniu kolejnych (nowych) 3 oddziałów, które zostaną uruchomione z dniem 1 września 2020 r.

Zostaną utworzone 3 dodatkowe nowe grupy przedszkolne w Miejskim Przedszkolu „Perełka” jako oddział zamiejscowy w budynku SP nr 2, w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” jako oddział zamiejscowy w budynku SP 3 oraz w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” jako oddział zamiejscowy w budynku SP nr 9.

W ramach naboru uzupełniającego do nowych grup przedszkolnych zostanie przyjętych łącznie 65 dzieci:

20 dzieci w Miejskim Przedszkolu „Perełka” w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 4 – jako oddział zamiejscowy zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku przy ul. Małeckich 1

20 dzieci w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Ełku, przy ul. M. Kajki 8a, jako oddział zamiejscowy zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1

25 dzieci w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku, przy
ul. Dobrzańskiego 3, jako oddziały zamiejscowe zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku przy ul. Piwnika Ponurego 1

W ramach naboru uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można zgłaszać dzieci 5-6 letnie (zostały jeszcze 62 wolne miejsca):

14 wolnych miejsc w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Koszykowej 1

16 wolnych miejsc w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, przy ul. J. H. Małeckich 1

19 wolnych miejsc w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, przy ul. Grodzieńskiej 1

13 wolnych miejsc w Zespole Szkół Sportowych, przy ul. Suwalskiej 15

Termin składania wniosków: od 1 czerwca 2020 – do 5 czerwca 2020.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26 czerwca 2020.

W/w terminy oraz kryteria naboru określa Zarządzenie zmieniające Nr 454.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 19 marca 2020 r.

Nabór odbędzie się na tych samych zasadach za pośrednictwem strony internetowej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Wniosek należy złożyć elektronicznie oraz w wersji papierowej i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Więcej informacji odnośnie naboru uzupełniającego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku po numerem tel. 87 73 26 145 bądź 87 73 26 175.


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "PEREŁKA" IM. JANA BRZECHWY W EŁKU

Adres: Armii Krajowej 4, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole2@elk.edu.pl

Telefon: 87 73 26 484


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY" W EŁKU

Adres: M. Kajki 8a, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole7@vp.pl

Telefon: 87 73 26 775


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA ÓSEMKA" W EŁKU

Adres: mjr. Henryka Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk

E-mail: przedszkole8elk@gmail.com

Telefon: 87 610 33 96


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W EŁKU

Adres: Koszykowa 1, 19-300 Ełk

E-mail: sp1@elk.edu.pl

Telefon: 87 73 26 414


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” W EŁKU

Adres: J. H. Małeckich 1, 19-300 Ełk

E-mail: dyr_sp2@op.pl

Telefon: 87 73 26 020


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W EŁKU

Adres: Grodzieńska 1, 19-300 Ełk

E-mail: spnr3elk@gmail.com

Telefon: 87 73 26 040


ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU

Adres: Suwalska 15, 19-300 Ełk

E-mail: sekretariat@zss.elk.pl

Telefon: 87 73 26 3702001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5