Do 30 grudnia można składać wnioski o stypendia sportowe

2019-12-27 08:47:50 (ost. akt: 2019-12-27 08:53:14)

Autor zdjęcia: UM Ełk

Do 30 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń - czerwiec 2020 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok.
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. Na okres stypendialny styczeń - czerwiec wnioski na stypendia sportowe przyjmowane są do 30 grudnia.

Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnienia:
Nagroda jest wyrazem uznania:

* dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe
* dla trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników
* za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej. Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 30 czerwca oraz do 30 grudnia.

Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5