Warto studiować w PWSZ w Suwałkach

2018-08-17 12:41:02 (ost. akt: 2018-08-17 13:09:51)   Artykuł sponsorowany
Zostało mało czasu, aby podjąć decyzję o wyborze studiów. Wybór nie jest prosty, ale na ogół decydują względy ekonomiczne i możliwość znalezienia pracy po studiach, a nie jedynie moda na studiowanie czegokolwiek.
Warto rozważyć studiowanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zamiast studiować na Uniwersytecie w cyklu 5-letnim, często mało potrzebne specjalności i ponosić wysokie koszty utrzymania, można studiować w Suwałkach i szybko usamodzielnić się finansowo.

– Suwalska PWSZ proponuje bezpłatne studia na 3-letnich studiach licencjackich i 3,5-letnich inżynierskich, w trybie stacjonarnym. Podstawową zaletą realizacji studiów w suwalskiej uczelni jest praktyczny cykl nauczania, przygotowujący do podjęcia pracy w różnych zawodach – mówi dr n. med. Jarosław Kuczyński, prorektor PWSZ w Suwałkach.

Kierunki studiów suwalskiej Alma Mater są dostosowane do potrzeb rynku pracy, różnych branż. Suwalska uczelnia niedawno otrzymała bardzo prestiżowy tytuł – Uczelnia Liderów 2018 – z uwagi na proponowane przez uczelnię rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów oraz wprowadzone w uczelni rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

https://m.wm.pl/2018/08/orig/wladze-2-487867.jpg

– Znacznie lepiej rozpoczniemy naszą karierę zawodową, jeśli ukończymy najpierw studia inżynierskie lub licencjackie, a po uzyskaniu dyplomu podejmiemy pracę, nabędziemy doświadczenia, przy czym wzrośnie nam staż pracy i wynagrodzenie. Natomiast już w trakcie pracy można ukończyć studia uzupełniające, dające stopień magistra w systemie zaocznym, również na miejscu w suwalskiej uczelni. Uważa się, że dla młodego człowieka jest to najlepsza forma osiągnięcia dobrej pozycji zawodowej. Poza tym upowszechnianie wiedzy teoretycznej, ogólnoakademickiej w uniwersytetach nie daje tak potrzebnych umiejętności praktycznych – zauważa dr Kuczyński.

PWSZ-ety realizujące profile praktyczne mają bardzo dobrą bazę do nauki zawodu jak również połowa zajęć na studiach to: ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Jak podkreśla dr Kuczyński, suwalska uczelnia pomaga swoim studentom w doskonaleniu zawodowym. W tym celu, dzięki funduszom unijnym, od nowego roku akademickiego zorganizuje studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pozwalające na staże w przedsiębiorstwach, w cyklu zamiennym z zajęciami teoretycznymi na uczelni. Zapewni również swoim studentom możliwość udziału w dodatkowych praktykach pilotażowych na większości kierunków. Zarówno podczas staży, jak i praktyk studenci otrzymają co miesiąc wsparcie finansowe w postaci stypendium w kwocie ponad 2 300 zł. Dodatkowo uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia, ubrania roboczego oraz koszty dojazdów na staże i praktyki.

Baza dydaktyczna PWSZ w Suwałkach jest stale ulepszana. Po Centrum Transferu Technologii, buduje się też Centrum Symulacji Medycznej, a w niedługim czasie powstanie również Centrum Mechatroniki.

– Kierunki inżynierskie i medyczne, jakie proponuje uczelnia, są z pewnością przyszłościowe. Inżynierów wyposażonych w wiedzę ścisłą, z umiejętnościami technicznymi, potrzebuje i będzie potrzebować niemal każda branża. Polska się buduję, budowane są drogi oraz obiekty państwowe i prywatne, potrzeba fachowców po kierunku Budownictwo, konstruktorów i inżynierów nadzorujących budowy – twierdzi Kuczyński.

https://m.wm.pl/2018/08/orig/baner-6x1-rekrutacja-prewka-487858.jpg

Jak dodaje, również specjaliści zajmujący się Logistyka w transporcie są poszukiwani na Suwalszczyźnie i Mazurach.

– Tutaj bowiem obserwuje się przewozy międzynarodowe. Swoje miejsce pracy znajdzie również inżynier kierunku Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych, wszak w podlaskim i warmińsko mazurskim rozwija się przemysł rolno-spożywczy – wymienia prorektor Kuczyński.

W Suwałkach i okolicach potrzebni są też nauczyciele w przedszkolach i filolodzy po anglistyce (Pedagogika, Filologia angielsko-rosyjska). Dobry ekonomista po kierunku Ekonomia z dyplomem to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a specjalista od Rachunkowości pomoże w tym, aby to przedsiębiorstwo było rentowne.

– Szybko również znajdują pracę w kraju i za granicą pielęgniarki i ratownicy medyczni. Ze względu na starzejące się społeczeństwo zapotrzebowanie na absolwentów kierunków medycznych będzie coraz większe. Uczelnia złożyła wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie studiów Pielęgniarstwo. Studenci II roku pielęgniarstwa otrzymają 800 zł miesięcznie przez 2 lata studiów pod warunkiem podjęcia pracy i 1000 zł miesięcznie przez kolejne dwa lata, pracując po zakończeniu studiów. Kosmetologia to nowy zawód związany z poprawą i zapewnieniem urody jak najdłużej. Coraz częściej korzystać będziemy z usług kosmetologa, bo chcemy być zawsze młodzi i zdrowi – dodaje dr Kuczyński.

Absolwenci bezpieczeństwa to kadry dla służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, miejskiej, ochrony budynków i mienia. Na terenach flanki wschodniej NATO żołnierze polscy będą mieli duże znaczenie, dlatego Wojsko Polskie, w tym powstające Wojska Obrony Terytorialnej potrzebują wykształconych specjalistów bezpieczeństwa.

– Studiując w Suwałkach studenci odczują same zalety – mniejsza uczelnia daje komfort bezpiecznego, przyjaznego studiowania, a przyjaźnie nastawiona kadra zachęci do poznawania wiedzy i nabywania kwalifikacji. Wśród starych i nowych naszych znajomych i rodziny, nie jesteśmy przytłoczeni wielkim miastem, żyjemy według swojego spokojnego porządku dnia. Czujemy się na suwalskiej uczelni jak w domu – podsumowuje prorektor PWSZ.

https://m.wm.pl/2018/08/orig/1-487857.jpg

Przypomnijmy, że PWSZ w Suwałkach jest jedyną państwową uczelnią wyższą na Suwalszczyźnie, która oferuje: bezpłatne studia magisterskie (ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika – NOWOŚĆ); bezpłatne studia licencjackie (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kosmetologia, ekonomia, finanse i rachunkowość, filologia angielsko-rosyjska, pedagogika); bezpłatne studia inżynierskie (transport, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych – NOWOŚĆ).

Wszelkie informacje związane z uczelnią możecie znaleźć na FB oraz stronie PWSZ.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5