Z ratusza na organizacje pozarządowe popłynęły miliony

2024-07-09 14:31:00(ost. akt: 2024-07-09 14:34:34)

Autor zdjęcia: pixabay

W 2024 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił 13 konkursów ofert. W ramach procedury konkursowej złożono już 174 oferty oraz 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań ustawowych. W tym roku zostało ogłoszonych 13 konkursów ofert. Złożono 174 oferty i 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.

W ramach powyższych środków realizowane są także resortowe Programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz "Opieka wytchnieniowa" finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Organizacje pozarządowe realizują zadania samorządu z następujących zakresów:

zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie,
edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży,
edukacja pozaformalna dorosłych,
profilaktyka uzależnień od alkoholu,
profilaktyka uzależnień od narkotyków,
zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących,
opieka wytchnieniowa,
wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku,
wspieranie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,
wspieranie aktywności społecznej osób starszych,
wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku.

Wolne środki łącznie (w konkursach i trybie pozakonkursowym) to 300 tys. zł.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem wsparcia mogą uzyskać informacje w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 185, 87 73 26 187.

mat. UM Ełk; opr. mac.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5