Dzięki wsparciu gmina "poda łapę" bezdomnym psom i kotom

2024-07-09 12:24:19(ost. akt: 2024-07-09 12:28:36)

Autor zdjęcia: Pixabay

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął drugą edycję konkursu „Podaj łapę”, który ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt domowych w regionie. W tegorocznej edycji konkursu napłynęły aż 63 wnioski. Po dokładnej analizie, zdecydowano o dofinansowaniu 24 z nich na łączną kwotę 300 tys. złotych. Jednym z beneficjentów jest Gmina Ełk, która otrzyma 10 tys. zł. Na co?
W ramach tej inicjatywy, gminy z całego województwa mogły ubiegać się o wsparcie na różnorodne działania mające na celu zapobieganie i zmniejszanie bezdomności zwierząt oraz edukację mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad swoimi pupilami.

Konkurs „Podaj łapę” to wyjątkowa inicjatywa, która skupia się na szerokim spektrum działań. Wśród nich znajdują się sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów, prewencyjna sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich, opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz leczenie bezdomnych zwierząt domowych. Ponadto, program wspiera również znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie elektronicznego mikrochipa i ich rejestrację w bazie danych, aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz działania promocyjne i edukacyjne w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Ważnym elementem jest także doposażenie schronisk dla zwierząt, będących jednostkami budżetowymi gmin.

W tegorocznej edycji konkursu napłynęły aż 63 wnioski. Po dokładnej analizie, zdecydowano o dofinansowaniu 24 z nich na łączną kwotę 300 tys. złotych. Jednym z beneficjentów jest Gmina Ełk, która otrzyma 10 tys. zł na projekt pn. „Poprawa ochrony i opieki nad zwierzętami, sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów, prewencyjna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do właścicieli”. Wójt Tomasz Osewski podpisał już stosowną umowę, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie realizacji zaplanowanych działań.

- To dla nas niezwykle ważne wsparcie, które pozwoli na realne działania na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w naszej gminie – powiedział wójt Tomasz Osewski. - Dzięki tym środkom będziemy mogli nie tylko przeprowadzić zabiegi sterylizacji i kastracji, ale także edukować mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Dzięki wsparciu z konkursu „Podaj łapę” możliwe będzie zwiększenie liczby sterylizacji i kastracji zwierząt, co znacząco przyczyni się do zmniejszenia problemu bezdomności. Ważnym aspektem jest także edukacja, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom województwa, jak istotne jest odpowiedzialne podejście do posiadania zwierząt domowych.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego planuje kontynuować konkurs „Podaj łapę” w kolejnych latach, aby dalej wspierać gminy w ich działaniach na rzecz zwierząt. Współpraca na tym polu jest kluczowa dla poprawy warunków życia zwierząt i zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ich opieki i humanitarnego traktowania.

mat. Gmina Ełk; opr. mac.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5