Bloki w gminie Ełk?

2024-06-12 09:17:50(ost. akt: 2024-06-13 14:46:07)

Autor zdjęcia: UG Ełk

Startuje inwestycja mieszkaniowa w Bajtkowie
W Bajtkowie wkrótce rozpocznie się realizacja nowej inwestycji, która - jak zapewniają przedstawiciel gminy Ełk - ma przyczynić się do rozwoju miejscowości i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Wójt gminy Ełk podpisał już umowę na realizację inwestycji. Wartość umowy wynosi około 5,090 mln zł brutto, a termin realizacji inwestycji został ustalony na 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Gwarancja na wykonane prace obejmie okres 60 miesięcy.

— Projekt obejmuje przede wszystkim budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stanowi część całej inwestycji — mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. — W ramach prac zostanie również wykonana niezbędna infrastruktura techniczna, co zapewni komfortowe warunki dla przyszłych lokatorów.

Dodatkowo, inwestycja przewiduje budowę zespołu parkingowego na 12 stanowisk postojowych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym. Projekt zakłada także utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, co z pewnością ucieszy przede wszystkim najmłodszych mieszkańców.

Wykonawca zaaranżuje tereny zielone, wykona niezbędną infrastrukturę techniczną. Inwestycja zakłada budowę oświetlenia ulicznego w drodze gminnej wewnętrznej, przebudowę drogi nr 448N oraz budowę przyłącza wodociągowego, które będzie zasilać nowy budynek.

— Dla przyszłych lokatorów istotnym aspektem jest także sporządzenie dokumentacji wynikowej dotyczącej wykonania otworów wiertniczych dla potrzeb instalacji kolektorów pionowych, co pozwoli na efektywne wykorzystanie ciepła ziemi i obniżenie kosztów eksploatacji budynku — wyjaśniają gminni urzędnicy.

UG Ełk, opr. tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5