Wybierz się w edukacyjną podróż z uczelnią z serca Mazur!

2024-06-06 15:34:01(ost. akt: 2024-06-11 15:49:40)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UWM w Olsztynie Filia w Ełku

Wielu absolwentów szkół średnich szuka miejsca, w którym będą mogli rozwijać swoje pasje, zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji marzeń zawodowych. Taką szansę daje im Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku, który przygotował naprawdę fascynującą ofertę edukacyjną
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku zaprasza do rekrutacji na rok akademicki 2024/2025!


To doskonała okazja, aby rozpocząć edukacyjną przygodę na jednym z czterech atrakcyjnych i bardzo praktycznych - gwarantujących zatrudnienie - kierunków studiów: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studiowanie w Ełku to szansa na zdobycie wysokiej jakości wykształcenia w pięknym, rozwijającym się mieście. Ełcka filia UWM przyciąga nie tylko nowoczesnymi programami studiów, ale także malowniczym otoczeniem i przyjazną atmosferą, co czyni ją idealnym miejscem na rozpoczęcie studenckiej przygody zakończonej cennym dyplomem. Studiowanie w Ełku to jedyna w tej części Polski możliwość uzyskania kwalifikacji w trybie uniwersyteckim

Studia w sercu stolicy Mazur? Czemu nie!


Studiowanie na ełckiej Filii UWM to szansa na darmową edukację na wybranym kierunku, która umożliwia zdobycie dyplomu I lub II stopnia. To także okazja do poszerzenia kwalifikacji zawodowych, odkrywania nowych pasji, a wszystko to w sercu pięknego Ełku, oferującego bogatą ofertę kulturalną. Plan zajęć jest dostosowany tak, aby umożliwić studentom łączenie nauki z pracą zawodową, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących rozwijać się w wielu aspektach życia. Nie bez znaczenia jest fakt, iż kadrę dydaktyczno-naukową Filii tworzą w większości osoby ze stopniami naukowymi doktora i doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora. Na co dzień studenci mogą liczyć również na wsparcie praktyków pracujących np. w administracji, wymiarze sprawiedliwości, czy służbie zdrowia. W jakościowym kształceniu pomaga fakt, że Uczelnia współpracuje aktywnie z NATO w ramach NATO DEEP e-Academy (pracownicy filii są aktywnymi uczestnikami tego projektu). Jest też świetnie przygotowana do nowoczesnego kształcenia - rozwija działalność w ramach zdalnego nauczania posiadając własną platformę e-learningową (ILIAS) oraz wideokonferencyjną (BBB), jak i pracownię VR.

Jakie kierunki oferuje studentom ełcka Filia UWM-u?

1. Administracja – studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów)


Kierunek Administracja na poziomie licencjackim przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych. Studenci zdobywają szeroką wiedzę prawną, uczą się o budżetowaniu, zarządzaniu oraz poznają tajniki prawa administracyjnego. Program studiów obejmuje również naukę o funkcjonowaniu instytucji polskich i unijnych oraz rozwija umiejętności analizy problemów, podejmowania decyzji i kierowania zespołami.

Absolwenci administracji mogą znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, gdzie zajmują stanowiska związane ze stosowaniem prawa. Ich wiedza i umiejętności są także poszukiwane w administracji gospodarczej firm państwowych, samorządowych i prywatnych. Ponadto, kwalifikacje zdobyte na tym kierunku otwierają drzwi do pracy w służbie cywilnej oraz w różnorodnych instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, placówkach kulturalnych, a także w organach Unii Europejskiej.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów)


Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje studentów do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w kraju. Studenci uczą się identyfikować i minimalizować różne rodzaje zagrożeń oraz zdobywają wiedzę na temat prawnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa. Program obejmuje także naukę o organach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz metodach zarządzania kryzysowego.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do pracy w instytucjach takich jak Wojsko Polskie, Żandarmeria, Policja, Służby Specjalne oraz Straż Graniczna. Mogą także pracować w Służbie Celnej, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Straży Ochrony Kolei i Służbie Leśnej. Dodatkowo, ich kwalifikacje są cenione w strukturach Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego oraz w Ratownictwie Medycznym.


3. Administracja II stopnia – studia magisterskie (4 semestry)


Na poziomie magisterskim, kierunek Administracja kształci nowoczesnych specjalistów gotowych do pełnienia funkcji kierowniczych w sektorze publicznym i prywatnym. Program studiów łączy wiedzę prawniczą z umiejętnościami praktycznymi, umożliwiając absolwentom zaawansowaną analizę problemów administracyjnych, zarządzanie budżetem i zespołami pracowniczymi oraz znajomość e-administracji.

Absolwenci mogą pracować na wyższych stanowiskach w administracji publicznej. Są również poszukiwani w służbie cywilnej na funkcjach kierowniczych, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych oraz organach partii politycznych. Ich kompetencje są cenione w firmach współpracujących z Unią Europejską.

4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie (10 semestrów)


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek idealny dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Studenci zyskują gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki, uczą się prowadzić zajęcia wynikające z podstawy programowej i rozwijają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Mogą również pracować jako opiekunowie w świetlicach szkolnych, gdzie ich umiejętności w zakresie edukacji i wychowania są nieocenione.

5. Pielęgniarstwo – studia I stopnia (licencjackie, 6 semestrów)


Na kierunku Pielęgniarstwo studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki. Program studiów obejmuje szeroką wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, znajomość nauk medycznych, regulacji prawnych oraz norm etycznych. Studenci uczą się samodzielnego świadczenia opieki medycznej, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz zarządzania opieką pielęgniarską. Co istotne, Uczelnia dysponuje pracowniami umiejętności pielęgniarskich, które poza ogromną liczbą godzin praktycznych w placówkach ochrony zdrowia, pozwalają studentom bez wyjazdu poza Ełk do korzystania z ich zasobów.

Absolwenci pielęgniarstwa mogą pracować w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Mają również możliwość pracy w sanatoriach, szkołach oraz jednostkach ratownictwa medycznego. Ponadto, mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich oraz poradnictwa zdrowotnego.

Super oferta! Studiuj w Formule 25+ (i wyżej!)


UWM w Olsztynie Filia w Ełku oferuje także elastyczne formy kształcenia dla osób, które chcą łączyć studia z pracą zawodową. Programy studiów w Formule 25+ pozwalają na realizację edukacyjnych aspiracji dzięki zajęciom popołudniowym i wieczornym, które dostosowane są do potrzeb osób aktywnych zawodowo. Część zajęć prowadzona jest w trybie zdalnym.

Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się elektronicznie przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zainteresowani mogą również uzyskać więcej informacji bezpośrednio w siedzibie uczelni przy ul. Kościuszki 23 w Ełku lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 87 621 60 76 bądź e-mailem: uwmelk@uwm.edu.pl.

Nie przegap szansy na zdobycie wykształcenia w renomowanej uczelni. Rozpocznij swoją edukacyjną podróż z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Filia w Ełku już dziś!

ŚCIĄGA KANDYDATA
2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5