Pierwsza Dama z wizytą w Ełku

2024-05-15 06:47:41(ost. akt: 2024-05-15 07:01:37)

Autor zdjęcia: Fb/Tęczowy Dom. Dom Pomocy Społecznej

Agata Kornhauser - Duda odwiedziła Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek „Tęczowy Dom” w Ełku.
Wizytę rozpoczęło specjalnie przygotowane przestawienie: bajka, której głównym przekazem była wartość płynąca z wzajemnego szacunku i miłości do drugiego człowieka.

Jestem pod ogromnym wrażeniem występu. Macie ogromne talenty i wszystkim nam dostarczyliście mocy wrażeń — powiedziała Pierwsza Dama.

Jednocześnie zwróciła się do podopiecznych, by ci nie rezygnowali z marzeń i planów, by dążyli do ich realizacji, mimo wielu przeciwności losu, które napotkają w życiu.

Jestem pełna uznania dla wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że podopieczni mają możliwości tak wszechstronnego rozwoju, na tak wielu płaszczyznach, w jednym miejscu — powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się do Sióstr i wychowawców.


Odnosząc się do działalności DPS w Ełku, Pierwsza Dama nawiązała do wizyt w Domach Pomocy prowadzonych przez Siostry Benedyktynki w Polsce: Benedyktyński Zakątek” w Puławach oraz poza granicami naszego kraju, takich jak: wizyta w Domu św. Józefa w Huntington w Stanach Zjednoczonych, w Domu Dziecka pw. Św. Antoniego w Limuru w Kenii.

Następnie Pierwsza Dama udała się do Środowiskowego Domu Samopomocy, będącego częścią „Tęczowego Domu”, w którym dzieci pozostają w ciągu dnia, przez czas dostosowany do swoich i rodziny. Według indywidualnego planu korzystają z nauczania specjalnego i rehabilitacji.

Małżonka Prezydenta towarzyszyła podopiecznym we wspólnych zajęciach m.in. w terapii zajęciowej czy w warsztatach kulinarnych. Odwiedziła sale służące do: fizjoterapii, terapii sensorycznej, salę doświadczania świata oraz gabinet psychologa i rehabilitacji.

W codziennej pracy wychowawcy DPS w Ełku korzystają z najnowszych metod rehabilitacji i edukacji specjalnej. Najważniejszym celem pozostaje jednak zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia.


W ramach „Tęczowego Domu” prowadzona jest także szkoła Podstawowa i Przysposabiająca do Pracy, która oferuje szereg zajęć w specjalnie wyposażonych gabinetach terapeutycznych, umożliwiających pracę edukacyjno–rewalidacyjną. Do dyspozycji podopiecznych, jest 11 sal dydaktycznych, a także siłownia, basen i boisko szkolne, z placem zabaw.

Podczas spotkania z rodzicami podopiecznych ośrodka, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną odgrywa praca.

Praca pozwala osobom z niepełnosprawnościami poczuć się wolnymi, niezależnymi. Daje także poczucie odpowiedzialności. To bardzo ważne, aby osoby te miały możliwość podjęcia regularnej pracy, która będzie stanowiła formę aktywizacji i poszerzania horyzontów — podkreśliła.

Ostatnim punktem wizyty w ŚDP, było spotkanie z wolontariuszkami. Uczennice ełckich szkół na co dzień wspierają podopiecznych DPS, pomagając im w codziennych zajęciach i aktywnościach. Ponadto towarzyszą dzieciom w wycieczkach i wyjściach poza ośrodek.


Jestem dla Was pełna uznania. Nie każdy z nas umie i może opiekować się osobami z niepełnosprawnością. A Wy to czynicie bezinteresownie, obdarowując podopiecznych uśmiechem — powiedziała.

Wizytę w DPS w Ełku zakończyło spotkanie z Siostrami Benedyktynkami, które podczas rozmowy z Pierwszą Damą opowiadały o codzienności pracy w placówce, potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi oraz działalności placówek zagranicznych, także prowadzonych przez Siostry.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek powstało w 1917 roku w Białej Cerkwi. Matka Założycielka Jadwiga Józefa Kulesza otoczyła troską dzieci osierocone wskutek I wojny światowej. Pomoc dzieciom jest nadrzędnym celem funkcjonowania ośrodków prowadzonych przez Siostry. W 2002 rok, ówczesna przełożona generalna Zgromadzenia ustanowiła „Tęczową Fundację”, która angażuje zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Jej głównym celem jest działanie na rzecz umacniania wartości chrześcijańskich, zgodnych z etyką Kościoła Katolickiego, poprzez prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i charytatywnej, zgodnie z Katolicką Nauką Społeczną.

Obecnie trwa także budowa „Tęczowej Farmy św. Józefa”, w którą zaangażowana jest społeczność „Tęczowego Domu”, a w szczególności dorośli podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną, dla których praca to satysfakcja i poczucie godności. Obiekt w przyszłości umożliwi im prowadzenie gospodarstwa, uprawę ogrodu czy hodowlę zwierząt. Marzenia te podzielają Siostry Benedyktynki.

W ramach DPS w Ełku prowadzone są dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Uczniowie szkół są jednocześnie wychowankami i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci lub uczęszczają na zajęcia do ŚDP (Środowiskowego Domu Samopomocy). Szkoły obejmują edukacją uczniów w klasach I–VII Szkoły Podstawowej.

Celem nadrzędnym, który postawiła przed sobą kadra szkoły, to wspomaganie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego uczniów, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poprawa ogólnej sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, poszukiwanie i rozwijanie dostępnych sposobów komunikacji dzieci oraz dążenie do osobistej niezależności dzieci.

prezydent.pl, opr. tom


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5