Te kierunki to pewna praca!

2024-04-24 22:48:42(ost. akt: 2024-04-25 16:12:11)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Ełcka Szkoła ZDZ

Za nami Dni Otwarte w Ełckiej Szkole ZDZ. Teraz czas na Twoją decyzję! Dlaczego warto wybrać właśnie tą szkołę?
TECHNIKUM 5-LETNIE

Technik usług fryzjerskich - z elementami kosmetyki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do pracy w różnorodnych salonach fryzjerskich oraz do projektowania fryzur. Posiada solidne podstawy w obszarze projektowania fryzur i jest wyposażony w umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku.

Etyka zawodowa jest dla niego kluczowym wskaźnikiem działania, a zdolność do ciągłego uczenia się i dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku pracy otwiera przed nim nowe możliwości zawodowe. W obliczu rosnących oczekiwań pracodawców wobec obecnych i przyszłych pracowników, umiejętność ciągłego doskonalenia się staje się niezwykle istotna.

Poznawanie i wdrażanie nowych technologii w dziedzinie projektowania fryzur oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi i technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska rozwija się dynamicznie i oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego dla absolwentów szkół techników usług fryzjerskich.


Uczniowie tego kierunku mają możliwość brania udziału w licznych konkursach, wyjazdach na targi edukacyjne, odbycia stażu za granicą, który również jest okazją do nauczenia języków obcych - staże za granicą odbywają się w ramach programu ERASMUS. Regularnie organizujemy szkolenia i pokazy prowadzone przez znanych mistrzów fryzjerstwa, a zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni z dostępem do markowych produktów i urządzeń firm m.in. Dyson, Rowenta, Estel, Lisap, Chi, Loreal. Pracownie są nowoczesne, bogato wyposażone i spełniają standardy wyposażenia egzaminacyjnego. Posiadamy doświadczoną kadrę, a zdawalność egzaminów zawodowych jest bardzo wysoka.

Gdzie znajdę pracę po tym kierunku?
- salony fryzjerskie
- studia stylizacji fryzur
- agencje mody i reklamy
- własna działalność gospodarcza

Technik transportu kolejowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.Zauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transportu kolejowego do którego w znaczny sposób przyczyniły się środki pozyskane z Unii Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu . Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedzialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Jednak zanim podejmie samodzielną i odpowiedzialną pracę musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej.

Zawodu tego można się uczyć w naszym pięcioletnim technikum po ukończeniu szkoły podstawowej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych na pracowni sterowania ruchem kolejowym i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu „Technik Transportu Kolejowego” jest przystąpienie po zakończeniu szkoły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie jego pozytywnego wyniku.

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach kolejowych, transportowych i agencjach obsługi stanowisk:
- dyżurnego ruchu
- nastawniczego i zwrotniczego
- kierownika i konduktora pociągu
- ustawiacza i manewrowego
- dyspozytora
- kasjera biletowo-bagażowego i towarowego
- kierownika zespołu kas biletowo-bagażowych
- kierownika zespołu obsługi informacyjnej i innych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE

Klasa mundurowa - OPW (Oddział Przygotowania Wojskowego)

Absolwent szkoły mundurowej jest przygotowany do służby lub dalszej nauki. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W ramach zajęć dodatkowych organizowane są: musztry, szkolenia strzeleckie (postawy strzeleckie oraz strzelanie z kilku rodzajów broni), sztuki walki, techniki interwencyjne i elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie wojskowe, biwaki, nauki: pływania, jazdy konnej i jazdy na nartach; obozy wojskowe w warunkach poligonu, zgrupowania survivalowe i marszobiegi kondycyjne.


Absolwenci są przygotowani wstępnie teoretycznie i praktycznie do służby w poszczególnych służbach mundurowych, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 3-LETNIA

Fryzjer z elementami wizażu i stylizacji

Kształcenie w zawodzie fryzjer ma na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej w zakładach fryzjerskich lub otworzenie i prowadzenia własnej firmy. Absolwenci dysponują wysokim poziomem wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny fryzjerstwa. Dodatkowo uczniowie realizują moduł: Elementy wizażu.

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności elementów wizażu, uczeń jest przygotowany do :
- przeprowadzenia analizy kolorystycznej do wykonania wizażu i makijażu
- określania zasad i technik modelowania poszczególnych części twarzy


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5