3E, czyli Ełk - Ekonomia - Ekologia

2024-04-18 13:10:44(ost. akt: 2024-04-18 14:36:08)   Artykuł sponsorowany
Podczas VIII Kongresu Przyszłości - Samorządy i Gospodarka 2024 odbyło się spotkanie promujące inwestycję pod nazwą "Wymiana kotła węglowego typu WR-24 na kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi z budową magazynu paliwa i infrastruktury towarzyszącej w Ciepłowni PEC Ełk", gdzie zaprezentowany został postęp realizacji projektu oraz przedstawiono realny wpływ inwestycji na środowisko. Byliśmy świadkami wielu ciekawych paneli dyskusyjnych i debat. Samorządowcy, politycy, ludzie biznesu, kultury i sportu poruszyli bardzo wiele ważnych dla przyszłości tematów. Podczas panelu 3E, czyli Ełk - Ekonomia - Ekologia rozmawialiśmy o Ełku. Rozmawialiśmy jak zmienia się miasto i lokalne przedsiębiorstwa, aby być bardziej przyjaznymi środowisku i mieszkańcom, a także o finansach, bo wiadomo, że bez nich, realizacja żadnych projektów jest niemożliwa. A dobrze wydane pieniądze to w przyszłości również szansa na oszczędności.

Ełk na początku lat 90. przyjął sobie kurs na ekologię i działania związane z ochroną środowiska. Żyjemy w miejscu wyjątkowym, mamy Jezioro Ełckie, lasy. Kiedyś ekologia kojarzyła się ze zbieraniem śmieci, oczyszczaniem jeziora. Dziś ekologia to umiejętność dzielenia się tym, co mamy, żeby mniej wyrzucać, ale są to także inwestycje: wymiany oświetlenia ulicznego, instalacje fotowoltaiczne, które pojawiają się w Parku Naukowo-Technologicznym, wcześniej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji na ujęciu wody, w szpitalu miejskim. Pojawiają się też instalacje fotowoltaiczne na budynkach wspólnot mieszkaniowych i to jest dobry kierunek. Nasadzenia drzew, działalność Centrum Edukacji Ekologicznej, dążenie do tego żeby pozbyć się węgla z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, dofinansowanie mieszkańców w zakresie likwidacji kopciuchów. Jest tego bardzo dużo. Jest to ekologia, która przynosi efekt dla klimatu, ale także efekt ekonomiczny — mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.


Szerzej o instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji na ujęciu wody w Przykopce mówił Waldemar Klimach, główny energetyk w PWiK Ełk. Warto jednak dodać, że to jedna z wielu inwestycji realizowanych w ełckich wodociągach w ostatnich latach, które przełożyły się na znaczne oszczędności. Jak mówił Waldemar Klimach, w ubiegłym roku połowę energii potrzebnej dla działalności przedsiębiorstwa udało się pozyskać właśnie z odnawialnych źródeł energii.

Jednym z głównych tematów panelu były inwestycje realizowane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku. Spółka od lat realizuje inwestycje wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego. W latach 90 XX w. została wybudowana sieć wysokoparametrowa połączona z główną ciepłownią, dzięki której możliwa była likwidacja kilkudziesięciu lokalnych kotłowni zlokalizowanych w całym mieście. W kolejnych latach rozbudowywano sieć cieplną, przyłączając nowych odbiorców zgodnie z kierunkami rozwoju miasta.

W 2017 r. Przedsiębiorstwo zakończyło budowę instalacji odpylania opartej na elektrofiltrach, która w rezultacie wyeliminowała w dużym stopniu emisję pyłów do atmosfery, spełniając aktualne normy emisji. Rok później w ełckiej ciepłowni został zamontowany pierwszy kocioł na biomasę. Jak się sprawdził?

Pomimo stosunkowo małej mocy (5 MW) jest w stanie wytworzyć około 25% całej ilości ciepła w naszej ciepłowni. W okresie poza sezonem grzewczym jest jedynym źródłem ciepła. Stały wzrost cen praw do emisji CO2 oraz zmiany w prawie regulujące standardy emisyjne zachęciły nas w 2022 r. do wymiany jednego z 3 kotłów węglowych na kolejny kocioł biomasowy. Realizowana inwestycja spowoduje wzrost wolumenu produkcji ciepła wolnego od CO2 nawet do 60% całkowitej produkcji w skali roku — przyznał Wojciech Dziekoński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku.

Jak wyjaśnia prezes Dziekoński inwestycje w biomasę są odpowiedzią na przepisy m.in. unijne, które narzucają nam rygorystyczne normy w zakresie emisji spalin. Instalacje, głównie węglowe, pracujące w systemach ciepłowniczych powinny w najbliższym czasie zostać wyłączone z eksploatacji jeśli nie będą spełniały drastycznych norm. Bo trzeba pamiętać, że nawet jeśli niektóre przepisy, dyrektywy zaczną obowiązywać za kilka lat, to i tak będziemy musieli je spełniać. Już dziś możemy mieć realny wpływ na środowisko i podejmować w tym kierunku działania zważywszy na ciągle rosnące ceny praw do emisji dwutlenku węgla.

Przedsiębiorstwo, aby mogło dalej funkcjonować na rynku energetycznym, powinno z jednej strony spełniać wszystkie drastyczne normy dotyczące emisji, z drugiej strony powinno uzyskać status systemu efektywnego energetycznie by mieć możliwość sięgać po kolejne środki krajowe jak i zagraniczne na działania wspierające środowisko. A status taki możemy uzyskać tylko w przypadku, gdy ponad 50 proc. energii dostarczonej do systemu będzie produkowane z odnawialnych źródeł energii — wyjaśnia prezes Dziekoński. — Mieliśmy do wyboru dwie drogi. Mogliśmy na istniejących kotłach węglowych instalować drogie urządzenia służące do odsiarczania, odazotowania spalin. Jednak to nie rozwiązywałoby problemu, ponieważ nie uniknęlibyśmy i tak emisji dwutlenku węgla i nie mielibyśmy statusu systemu efektywnego energetycznie. W związku z tym postanowiliśmy szukać alternatywy, dlatego postawiliśmy na biomasę.

Inwestycja realizowana obecnie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku to ogromne przedsięwzięcie. Całkowita wartość projektu to około 39,47 mln zł. Jednak korzyści wynikające z jej realizacji są bardzo duże, zarówno pod względem ekologicznym, finansowym jak i bezpieczeństwa energetycznego.

Dzięki wykorzystaniu OZE Przedsiębiorstwo ma realny wpływ na zmniejszenie ilości wykorzystywanych do produkcji ciepła paliw kopalnych. Działania przyczyniają się do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń a zarazem poprawy jakości życia mieszkańców. Nasze inwestycje wpisują się w hasło „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” — dodaje Wojciech Dziekoński.2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5