Bogusław Wisowaty || Alternatywą jest Trzecia Droga

2024-03-22 16:19:14(ost. akt: 2024-03-22 17:05:22)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: MCH

Jako związany z PSL kandydat do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mam wyraźną wizję tego, jak uczynić życie lepszym, bez konieczności opuszczania rodzinnych stron w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, opieki zdrowotnej czy edukacji dla Twoich dzieci.
Przede wszystkim jestem szczęśliwym mężem i dumnym ojcem wspaniałej rodziny, a w następnej kolejności – przedsiębiorcą z 30-letnim, wielobranżowym doświadczeniem, ale też gospodarzem oraz samorządowcem zaangażowanym w kreowanie ełckiej polityki w roli radnego miejskiego. Sumienne wypełnianie obowiązków na wszystkich polach mojej aktywności pozwala mi na realizowanie mojej misji życiowej, a tą jest pomaganie, stąd jestem rozpoznawany przez wielu mieszkańców regionu. Jako człowiek związany z ziemią – gospodarz, któremu wartości zawarte w myśli PSL były zawsze bliskie sercu – chciałbym przełożyć swoje doświadczenie i realnie wspomóc rozwój naszego województwa, a co za tym idzie – sprawić, by jego mieszkańcom żyło się bardziej komfortowo.

Zadbajmy o przyszłość najmłodszych


Moim celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci. Uważam, że każde, niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście, prowincjonalnym miasteczku, czy małej wsi, zasługuje na równe szanse w osiągnięciu swoich zawodowych marzeń. Dlatego nie będzie mojej zgody na likwidację szkół w mniejszych miejscowościach, z kolei zawsze będę wspierał inicjatywy dbające o ich należyte wyposażenie. Już teraz koalicja rządowa, której jeden z filarów tworzy PSL, zwiększyła nakłady na edukację o ponad 20 miliardów złotych. Nie możemy oszczędzać na edukacji.

Zdrowie naszym największym skarbem


Zaangażuję się w zapewnienie dostępu do opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców, bez względu na miejsce zamieszkania. Należy monitorować dostępność opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym, angażując się w działania systemowe, które pozwoliłby na skrócenie kolejek i czasów oczekiwania na wizyty lekarskie, zwłaszcza do specjalistów m.in. psychologów i psychiatrów. Lokalne programy zdrowotne, w tym profilaktyki nowotworowej, muszą być w naszym województwie i jego samorządach priorytetem. Ważne są dla mnie również kwestie związane z ułatwieniem dostępu do lekarzy. Będę też walczył o zwiększenie środków na potrzeby szpitali, aby były w stanie oferować pacjentom kompleksowe usługi zdrowotne.

Inwestycja w przyszłe pokolenia


Obecnie młodym Polkom i Polakom bardzo trudno kupić własne mieszkanie i jeżeli chcemy, aby nie wyjeżdżali z kraju i realizowali swój potencjał na Warmii i Mazurach, ten stan rzeczy musi się zmienić. Na łonie sejmiku należy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do umożliwienia budowy przystępnych cenowo mieszkań, szczególnie w mniejszych i średnich miastach. Przy wsparciu środków centralnych, należy ożywić gminne pustostany i podnieść standard mieszkań komunalnych.

Na straży Ziemi i Polskiej Wsi


Rolnictwo jest jedną z trudniejszych gałęzi gospodarki, gdyż wiele czynników zależy od warunków pogodowych. Coraz częstsze zmiany w postaci suszy, gradobicia czy zbyt wczesne przymrozki wpływają na jakość i ilość upraw. Nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody, ale jesteśmy w stanie przewidzieć koszty związane z zakupem nawozów czy środków ochrony roślin. Tutaj warto rozważyć utworzenie państwowych / wojewódzkich rezerw nawozów i środków ochrony roślin, co uchroniłoby branżę rolniczą przed zawirowaniami na tym polu. Potrzebne są gwarancje cen nawozów i środków ochrony roślin, tak aby nagły ich wzrost nie spowodował dla rolników nieprzewidzianego wzrostu kosztów produkcji.


Biznes & przedsiębiorczość


Wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa umożliwimy rozkwit biznesów, co przełoży się oczywiście na pojawienie się nowych miejsc pracy, tak w naszym regionie potrzebnych. Politykę wojewódzką w tym obszarze należy prowadzić w oparciu o potencjał Warmii i Mazur, wykorzystując inteligentne specjalizacje naszego województwa Moje 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej daje mi dużo do myślenia. W nadchodzącej kadencji należy dobrze wykorzystać 1,8 mld euro z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur - zadbam o to, aby nie pominięto tutaj środowiska naszych warmińsko-mazurskich przedsiębiorców.

W zdrowym ciele zdrowy duch


Od wielu lat wspieram środowisko sportowe w naszej okolicy. Należy wspierać inicjatywy samorządów, zwłaszcza wiejskich. Do poprawnego i optymalnego rozwoju talentów sportowych potrzebne są hale, boiska i towarzysząca im infrastruktura. Jako człowiek zaangażowany w pomaganie środowiskom miejskim i wiejskim miałem okazję przekonać się, że prawdziwe centra życia społecznego tworzy się wspierając lokalne inicjatywy społeczne. Pełniąc mandat radnego wojewódzkiego zintensyfikuję swoje wysiłki na tym polu.

Do pracy, do szkoły, do domu


Dostępność i efektywność komunikacji publicznej umożliwiającej łatwiejszy dojazd do pracy i szkoły – na to czekają mieszkańcy naszych wsi i miasteczek. Poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową oraz przywracanie połączeń autobusowych i kolejowych należy realnie umożliwić mieszkańcom Warmii i Mazur tanie, skuteczne oraz bezpieczne podróżowanie – zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych czy edukacyjnych. Będę podejmował inicjatywy i wspierał wysiłki na tym polu np. postulował o reaktywację połączenia kolejowego Giżycko – Węgorzewo i Węgorzewo – Kętrzyn. Należy również wspierać inicjatywy samorządów zmierzające do poprawy stanu dróg i infrastruktury drogowej.

Gminy prawdziwymi gospodarzami


Jako doświadczony samorządowiec i mieszkaniec pięknych Mazur wiem doskonale, że to właśnie nasze małe samorządowe Ojczyzny stanowią serce kraju. To serce należy krzepić - podnosić standard życia i pracy. W skali województwa należy wyrównywać dostępność i poziom usług publicznych, zapewnić wsparcie dla samorządów w rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, komunikacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej – tego, co pozwala mieszkańcom żyć godniej i bardziej komfortowo. Chciałbym w sejmiku kształtować taki obraz województwa, jakiego przez niemal dwie dekady doświadczałem w samorządzie ełckim, czyli miejscu, w którym poglądy i pochodzenie nie wpływają na szanse edukacyjne, rozwój osobisty czy standard życia.


Trzecia Droga stawia na lokalność, wspólnotę i rozwój, kierując nasze społeczności ku lepszemu jutru. Krocząc Trzecią Drogą patrzymy zdecydowanie dalej niż na tętniące życiem metropolie - koncentrujemy się na sercu każdej społeczności, Twoim miasteczku, gminie, czy sołectwie.2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5