Wracamy do tematu rodzin z Bajtkowa

2024-02-15 08:18:32(ost. akt: 2024-02-15 08:23:01)

Autor zdjęcia: zdj. nadesłane

Cztery rodziny w Bajtkowie mieszkają w tragicznych warunkach. Czy uda się poprawić ich los? Mamy odpowiedź Urzędu Gminy Ełk.
Kilka dni temu pisaliśmy o trudnej sytuacji rodzin mieszkających w złych warunkach w dawnej szkole w Bajtkowie.

Cztery rodziny żyją w budynku gminnym. Powiedziałem "żyją"? Oni tam ledwo żyją! Stan pomieszczeń mieszkalnych jest przerażający. Wszechobecna wilgoć, zgnilizna i grzyb. A mieszkają tam również dzieci. Pan Robert, jeden z mieszkańców, opowiedział o swoich syzyfowych staraniach w urzędzie gminy. O tym jak jest zwodzony, lekceważony i odsyłany z kwitkiem. Pan Robert chce jedynie poprawy warunków życia. Nie zgodzono się w gminie, aby rodzina przeniosła się do pomieszczeń na piętrze, które stoją puste i są w zdecydowanie lepszej kondycji. Urząd gminy stara się zrobić wszystko, aby mieszkańcy z własnej woli opuścili budynek — mówi Teodor Świder ze Stowarzyszenia "Gmina i Miasto Ełk - Wspólny Dom".

Poniżej odpowiedź Marcina Supińskiego, naczelnika wydziału gospodarki komunalnej i zamówień publicznych Urzędu Gminy Ełk:

Wójt Gminy Ełk wszystkie działania jakie podejmuje w zakresie budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Ełk, m.in. budynku położonego w Bajtkowie, wynikają z nałożonych przez Radę Gminy Ełk obowiązków wynikających z Uchwały nr LXVI/491/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ełk na lata 2022–2026, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ze względu na stan techniczny budynku w m. Bajtkowo 10, przyjęta jednogłośnie Uchwała nr LXVI/491/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., obliguje Wójta Gminy Ełk do sukcesywnego wyłączania z użytkowania lokali położonych w przedmiotowym budynku oraz nabywania do zasobu mieszkaniowego lokalów na zamianę, które Gmina Ełk będzie proponowała dotychczasowym najemcom.

Wszystkie obowiązki nakładane przez Radę Gminy Ełk są sukcesywnie realizowane przez Wójta Gminy Ełk.

Najemcom zostały zaproponowane lokale zastępcze zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5