Czy miasto podniesie dodatki dla nauczycieli-wychowawców?

2024-02-08 11:33:47(ost. akt: 2024-02-08 11:55:08)

Autor zdjęcia: Freepik

Z wnioskiem o podwyżki dla nauczycieli wystąpiła grupa ełckich radnych.
Klub Radnych Dobro Wspólne wnioskuje do Prezydenta Miasta Ełku o rozważenie wzrostu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli naszych szkół i przedszkoli — czytamy w interpelacjo złożonej w styczniu do władz miasta. — Wnioskujemy również o podwyższenie dodatku za wychowawstwo o kwotę 100 zł dla każdego nauczyciela-wychowawcy od 1 marca 20244 roku.

Radni złożyli również projekt uchwały w sprawie podwyższenia dodatku za wychowawstwo.

Zwiększenie dodatku funkcyjnego nauczycielom za wychowawstwo o 100 zł miesięcznie skutkuje zwiększeniem wydatków z budżetu miasta w 2024 roku o około 434 400 zł — czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Jak wyjaśniają władze miasta, obecnie ustalony odpis na dodatki motywacyjne nauczycieli w wysokości 6,5 % od łącznej kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli wynosi ok. 2 361 000 zł rocznie.

Należy zauważyć, iż obecnie trwa proces legislacyjny projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, co ma bezpośredni wpływ na wysokość odpisu na dodatki motywacyjne nauczycieli. Przyjmując stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli w oparciu o projekt rozporządzenia i przy założeniu, że odpis wynosiłby również 6,5 % kwota odpisu wyniesie ok. 3 083 000 zł rocznie i wzrośnie o ok. 722 000 zł rocznie — czytamy w odpowiedzi udzielonej radnym.

Jak informują miejscy urzędnicy, trwają prace nad złożonym przez Michała Tyszkiewicza w imieniu radnych projektem uchwały.

Projekt zostanie przygotowany w legislatorze i uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli — dodają urzędnicy.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5