Budynek po PKS zostanie zrewitalizowany

2024-01-24 10:24:24(ost. akt: 2024-01-24 10:25:55)

Autor zdjęcia: Gmina Ełk

We wtorek gmina Ełk podpisała akt notarialny, na podstawie którego nowym właścicielem terenu po PKS stała się Gmina Ełk. W zamierzeniach teren będzie służył Zakładowi Usług Gminnych.

Budynek zostanie zrewitalizowany w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. jego wartość to ok. 8,47 mln zł, z czego 7,2 mln zł to rządowe dofinansowanie.

Projekt zakłada rewitalizację zdegradowanego budynku warsztatowo-biurowego, który stanowił dawną siedzibę PKS w Ełku. Ostatecznie ten budynek, razem z otaczającym terenem, będzie służyć gminnemu samorządowi do realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną, takimi jak obsługa wodno-kanalizacyjna, zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie dróg.

— Ta rewitalizacja przyczyni się do odnowienia obszarów zdegradowanych i przywrócenia im życia — wyjaśnia wójt Tomasz Osewski. — Ponadto umożliwi utworzenie centralnej bazy dla sprzętu używanego w utrzymaniu infrastruktury technicznej gminy, a także umożliwi lokalnym mieszkańcom korzystanie z punktu obsługi w zakresie gospodarki komunalnej. Budynek będzie również służyć jako siedziba ekip remontowo-budowlanych odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury technicznej gminy.

UG Ełk, tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5