Obwieszczenia Burmistrza Szczuczyna z dnia 04.01.2024 r.

2024-01-11 13:19:59(ost. akt: 2024-01-11 14:08:33)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: pixabay.com

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szczuczynie uchwały nr 361/LXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE - farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - na podstawie którego możliwa będzie lokalizacja elektrowni wiatrowych i ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, Wójt Gminy Prostki przekazuje informację Burmistrz Szczuczyna o terminie dyskusji publicznej w formie spotkania bezpośredniego oraz spotkania otwartego online prowadzonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna znak PB.6721.1.1.2024 z dnia 04.01.2024


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5