E-pacjent. Nowe udogodnienia dla Przychodni i Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2023-12-20 16:59:30(ost. akt: 2023-12-20 21:05:29)   Artykuł sponsorowany
Rozmowa z Bożeną Szelągowską Prezesem Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o
— Na jakim etapie informatyzacji jest Państwa placówka?
— Trwają intensywne prace nad sfinalizowaniem projektu. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to wejść do przysłowiowej I ligi najlepiej zinformatyzowanych szpitali w Polsce, a przynajmniej na Warmii
i Mazurach. Cały czas pojawiają się nowe potrzeby
i wyzwania, którym trzeba sprostać…

— Na informatyzację otrzymaliście ze środków unijnych ponad 2,5 mln zł. Co udało się wam zrobić za te pieniądze?
— Ideą przewodnią całego projektu są tzw. e-usługi. Chodzi o to, aby pacjent mógł za pośrednictwem Internetu sprawdzić terminy przyjęć u lekarzy, zapisać się na wizytę, otrzymać powiadomienie SMS o zbliżającej się wizycie, odebrać wynik badania, zamówić tzw. e-receptę bez konieczności udawania się w tym celu do naszej placówki. W wielu szpitalach i przychodniach w Polsce takie udogodnienia to już standard, ale bardzo rzadko zdarza się, aby były one realizowane kompleksowo, tzn. aby pacjent miał dostęp do nich wszystkich w jednym miejscu. Nam się to udało, chociaż łatwo nie było i nie jest. To karkołomny i mozolny proces, wymagający ogromnego zaangażowania personelu. Aby można było uruchomić udogodnienia dla pacjentów nie wystarczy zakup programu komputerowego. Udostępnienie pacjentom wyników badań w postaci elektronicznej, opisów konsultacji lekarskich, orzeczeń i opinii lekarskich za pośrednictwem internetowego konta wymaga kompleksowej komputeryzacji i informatyzacji wszystkich miejsc gdzie powstaje informacja medyczna tj. gabinetów lekarskich, punktów rejestracji, dyżurek pielęgniarskich oraz lekarskich na oddziałach szpitalnych. Każdy lekarz, każda pielęgniarka i pozostały personel medyczny, muszą być wyposażeni w komputer i oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie danych medycznych w postaci elektronicznej. Komputeryzacja wszystkich gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, oddziałów szpitalnych oraz pracowni nie byłaby możliwa bez ich podłączenia do sieci itd. Informatyzacja szpitala powiatowego bardzo często jest wyzwaniem
o wiele trudniejszym niż dużego szpitala jednospecjalistycznego, gdyż obejmuje wszystkie możliwe aspekty i procesy leczenia, od podstawowej opieki zdrowotnej przez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne aż po rehabilitację. Dodatkowo warto podkreślić, że nasza placówka ma trzy lokalizacje, między którymi następuje wymiana informacji medycznej.

— Poważne wyzwanie organizacyjne…
— Dokładnie. Informatyzacja naszej placówki to nie tylko problem zakupu oprogramowania, komputerów czy położenia sieci komputerowej w budynkach. To także poważne wyzwanie organizacyjne związane ze zmianą filozofii pracy personelu, konieczność zmian przyzwyczajeń, wdrożenie nowych procedur. Dużo czasu poświęciliśmy na realizację przedsięwzięcia. Chodziło o to aby zakupić możliwie najnowocześniejszy sprzęt i elementy infrastruktury oraz program jak najbardziej przyjazny dla personelu. Sporo czasu poświęciliśmy na czynności techniczne niewidoczne gołym okiem. Są to wyczerpujące etapy projektowe które wymagały ogromnych nakładów pracy naszego działu IT i osób z nim współpracujących. W naszym przypadku okres ten trwał ponad dwa lata.


— Jakie korzyści odniosła wasza placówka w związku z realizacją projektu?
— O korzyściach dla pacjentów już wspomniałam. Najważniejszym celem jest usprawnienie funkcjonowania szpitala i przychodni również od strony IT. Personel obsługujący rejestrację pacjentów będzie poświęcał mniej czasu na kompletowanie dokumentów. Możliwe będzie dostarczanie dokumentacji pacjenta przed wizytą do gabinetów. Nowi pacjenci będą mieli od razu zakładaną elektroniczną historię choroby, do której będzie miał dostęp lekarz w gabinecie. Dzięki temu, że zintegrowaliśmy nowy system informatyczny z systemem gromadzącym obrazy RTG i USG w postaci cyfrowej, lekarz zlecający badanie będzie mógł zobaczyć wykonane zdjęcie za pośrednictwem programu komputerowego bez konieczności użycia płyty CD. Znikną również papierowe zlecenia na badanie RTG czy USG. To wszystko powinno skrócić czas poświęcany przez personel na czynności administracyjne do absolutnego minimum. W ramach wcześniej realizowanego projektu zakupiliśmy nowoczesną aparaturę diagnostyczną, czego efektem było ponad 100 umów zawartych z podmiotami leczniczymi o współpracy w ramach współdzielenia procesów leczenia pacjentów. Teraz systemy te zostały zintegrowane. Zakładamy możliwość odebrania wyniku badania drogą elektroniczną przez pacjenta, bez konieczności powtórnego stawiennictwa w placówce, niewątpliwie spowoduje większy popyt na świadczenia z zakresu diagnostyki obrazowej wykonywane przez „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

— Jakie macie plany na przyszłość?
— Chcielibyśmy usprawnić system kolejkowy. Chodzi o to, aby pacjent, który zgłosi się do naszego ośrodka miał wiedzę ile czasu musi poświęcić na oczekiwanie w kolejce. Wtedy łatwiej będzie mu zaplanować swój dzień. Pacjent oczekujący na wizytę niekoniecznie musi to robić w budynku przychodni. Ponadto chcielibyśmy aby przy każdym gabinecie lekarskim znajdował się ekran, na którym pojawiałaby się informacja o numerze pacjenta, który może wejść do gabinetu. Są to w sumie drobne sprawy, jednak w znaczący sposób podnoszą komfort pacjenta…

— Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w realizowanych projektach.

Projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w „Pro-Medice” w Ełku Sp. z o.o.” realizowany przez „Pro-Medice” w Ełku Sp. z o.o. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 688 711,99 zł. Cel projektu to poprawa dostępności do ambulatoryjnych i szpitalnych usług specjalistycznych poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie publicznych usług online z zakresu e-zdrowia (e-rejestracja, e-dokumentacja, e -ankieta, e-test, e-dzienniczek, zamawianie recept online) w „Pro-Medice” w Ełku Sp. z o.o. oraz umożliwienie wymiany EDM pomiędzy „Pro-Medice” w Ełku Sp. z o.o. a podmiotami leczniczymi współpracującymi z „Pro-Medicą” w Ełku Sp. z o.o. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpital i przychodnię. Zwiększy się również dostępność technologii informacyjnych służących wprowadzaniu nowych rozwiązań ułatwiających pacjentom kontakt oraz komunikację z ochroną zdrowia, a także umożliwi realizację procesu obsługi pacjenta drogą internetową. W projekcie zakupiono środki trwałe (infrastrukturę serwerową, sieciową, sprzęt komputerowy, skanery), oprogramowanie do obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępniania e-usług, przeprowadzono działania promocyjne, szkolenia oraz opracowano studium wykonalności. Grupy docelowe projektu to pacjenci z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w szczególności miasta Ełk oraz powiatu ełckiego, podmiotów leczniczych współpracujących z „Pro-Medicą” w Ełku Sp. z o.o. w procesie leczenia pacjentów (diagnostyka, AOS, POZ, leczenie szpitalne) oraz personel medyczny szpitala i przychodni. Planowane efekty to m.in.: polepszenie procesu obsługi pacjenta, przyspieszenie dostępu do danych i informacji medycznych oraz podniesienie efektywności funkcjonowania placówek medycznych.
Bożena Szelągowska Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5