Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek z absolutorium

2022-06-01 11:35:29(ost. akt: 2022-06-01 11:38:02)

Autor zdjęcia: UMiG Lidzbark

30 maja odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku, podczas której Radni Rady Miejskiej w Lidzbarku przyznali burmistrzowi Lidzbarka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przedstawił zgromadzonym raport o stanie gminy, który zawierał szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród wykonanych w 2021 roku inwestycji, wśród których znalazły się m. in. budowa stacji podnoszenia ciśnienia, kawiarenki Cittaslow, utworzenie Klubu Senior + w Wawrowie, budowa skateparku, pumptrack’u i części rekreacyjnej na targowisku miejskim, budowa tężni solankowej, remont przychodni zdrowia, przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej, przebudowa dróg gminnych w Jamielniku, budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Główny Dworzec, a także szereg inwestycji zrealizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych czy przy współpracy z powiatem działdowskim.

W trakcie realizacji budżetu za 2021 r. gmina osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 77 757 128,32 zł, wydatki budżetu gminy przyjęto natomiast w kwocie 81 430 693,98 zł. Warto zaznaczyć, że w 2021 roku udało się osiągnąć najwyższy od wielu lat procent wydatków majątkowych, tj. 20,4 %. W 2021 roku Gmina Lidzbark pozyskała 6 725 400,45 zł. środków zewnętrznych, m. in. z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budżet inwestycyjny w 2021 roku obejmował 68 zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 12 mln zł.

— Pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten trudny rok, bo ponownie był to rok pełen ograniczeń, pełen wielkich wyzwań. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkich radnym rady miejskiej za współpracę. To był rok wielu zmian budżetowych, wielu nowych pomysłów, które wdrażaliśmy na szybko w trakcie roku, ale jak widzieliście państwo, udało się je zrealizować. W sposób szczególny chciałbym podziękować mojej załodze. Nie tylko załodze Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ale także pracownikom całej społeczności samorządowej. Te wszystkie działania to ciężka praca osób niewidocznych wszystkich jednostek. Muszę powiedzieć, że wykonaliście tę pracę znakomicie, co znalazło odzwierciedlenie we wszystkich omawianych dzisiaj aspektach – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

— W sposób szczególnych pragnę podziękować pani skarbnik za skrupulatność, rzetelność, czasami za zahamowanie moich dużych ambicji, ale przede wszystkim za to, że udało nam się zrealizować ten budżet w sposób pomyślny i właściwy – dodaje burmistrz.

UMiG Lidzbark


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5