Ponad 50 mln zł dla powiatu działdowskiego! Co o Polskim Ładzie myślą samorządowcy z powiatu działdowskiego?

2021-10-30 16:00:00(ost. akt: 2021-10-29 13:25:00)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

Ponad miliard złotych trafi do samorządów z naszego regionu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. — To odpowiedź na kryzys. Polski Ład to największy program dla samorządów od ponad 30 lat — mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Nidzicy.
W poniedziałek, 25 października, do Nidzicy przyjechał premier Mateusz Morawiecki, by ogłosić wyniki pierwszego naboru w ramach programu Polski Ład. Politycy, samorządowcy i radni tłumnie przybyli na nidzicki zamek, z niecierpliwością oczekując informacji o finansowym wsparciu inwestycji samorządowych.

— Wszyscy czekamy na ogłoszenie Polskiego Ładu. Długo zapowiadane pieniądze pozwolą zrealizować zaplanowane inwestycje — mówił przed konferencją Patryk Kozłowski, radny Prawa i Sprawiedliwości sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

O godz. 9:30 w nidzickim zamku rozpoczęła się konferencja dotycząca „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
W konferencji wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka oraz gospodarze uroczystości: starosta nidzicki Marcin Paliński oraz burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

— Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych. Rządowy Fundusz Polski Ład jest odpowiedzią na kryzys, który dotknął świat wraz z pandemią Covid-19. To wyjątkowa chwila, Polski Ład to największy program dla samorządów w czasach wolnej Polski. To program, który zmieni oblicze naszych miast, miasteczek, wiosek, województw, powiatów, gmin — mówił premier Mateusz Morawiecki w Nidzicy.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości blisko 24 miliardów złotych otrzymało 2785 jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce, w tym miasta wojewódzkie. To do 95 proc. bezzwrotnych środków na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami.

To, które inwestycje otrzymają dofinansowanie, było przedmiotem prac komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład. Obradom komisji przewodniczył sekretarz stanu Paweł Szefernaker, który także zabrał głos na konferencji w Nidzicy.

— Opiniowanie wniosków strategicznych do Polskiego Ładu nie było łatwym zadaniem. Naszej komisji zależało na tym, aby jak najwięcej jednostek samorządu terytorialnego było objętych wsparciem w pierwszym naborze funduszu inwestycji strategicznych. Od samorządów wpłynęło 8 tysięcy wniosków na łączną kwotę powyżej 93 mld zł. Dzięki decyzji pana premiera, rząd dysponował kwotą 23 mld zł — mówił Paweł Szefernaker. Podkreślił też, że trzeba było jasno określić zasady: każdy samorząd mógł złożyć trzy wnioski, nad którymi debatowała komisja. Wartości zadań inwestycyjnych były proporcjonalne do wielkości samorządów.

O realizacji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w województwie warmińsko-mazurskim opowiedział wojewoda Artur Chojecki. — W ramach pierwszej edycji programu do 132 samorządów wszystkich szczebli województwa warmińsko-mazurskiego trafi kwota 1,01 mld zł. Prawie połowa tych środków, 471 mln, będzie przeznaczona na infrastrukturę drogową. Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną — 211 mln zł, infrastruktura turystyczna — to blisko 58 mln zł, rewitalizacja obszarów miejskich — 45 mln zł. W imieniu samorządowców dziękuję za ogromne wsparcie przekazane naszemu województwu. Te środki dadzą naszemu regionowi impuls do jeszcze szybszego, bardziej intensywnego i zrównoważonego rozwoju — mówił wojewoda Artur Chojecki.
Zuzanna Leszczyńska

Warmińsko-mazurskie samorządy dostaną w sumie 1,01 miliarda złotych. Dofinansowanie powiatów w milionach złotych:
bartoszycki — 62,4
braniewski — 30,8
działdowski —51,4
elbląski —50,6
giżycki — 62,6
gołdapski — 20
iławski — 54,7
kętrzyński — 54,1
lidzbarski — 29,9
mrągowski — 66
nidzicki — 43,8
nowomiejski — 42,1
olecki — 36.3
olsztyński — 71,9
ostródzki — 62,4
piski — 37,4
szczycieński — 38,1
węgorzewski — 36,3

Powiat działdowski otrzyma z Polskiego Ładu ponad 51 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację dróg, rewaloryzację budynku pokoszarowego w Działdowie, budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie czy budowę pływalni przy szkole w Lidzbarku. Zostanie wykonana także instalacja automatycznych urządzeń w hali sortowni EZG ,,Działdowszczyzna" oraz przebudowana świetlica w Zalesiu.


Powiat Działdowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N dr. woj. 544 Kurki - Pertykozy - granica województwa w m. Łążek od km 0+000 do km 10+407 II etap 4+907 km — 7 600 000,00 zł

Miasto Działdowo
Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II — 13 500 000,00 zł

Gmina miejsko-wiejska Lidzbark
Budowa pływalni przy SP nr 2 w Lidzbarku — 4 500 000,00 zł

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"
Opracowanie i wykonanie instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni — 1 900 000,00 zł

Gmina Iłowo-Osada
Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie — 7 567 878,51 zł

Gmina Działdowo
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo — 6 032 598,00 zł

Gmina Rybno
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie — 4 270 000,00 zł

Gmina Płośnica
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płośnica — 2 992 715,65 zł
Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie — 2 220 150,00 zł

Co o Polskim Ładzie myślą samorządowcy z powiatu działdowskiego?

Robert Gontarz - poseł
Fundusz Polski Ład, ogłoszony w naszym województwie, to ogromne pieniądze na inwestycje dla samorządów. Nasz powiat otrzymał blisko 50 milionów złotych. To niespotykane w historii Działdowszczyzny wsparcie ze strony rządu. Wszystko jednostki samorządowe otrzymały wsparcie. Ogromnie cieszą kolejne pieniądze na remont obozu KL Soldau w Działdowie w wysokości 13,5 miliona złotych, środki przekazane na basen w Lidzbarku, centrum sportowe w Rybnie, świetlicę w Zalesiu, drogi w Płośnicy, Iłowie-Osada, Filicach. Jestem przekonany, że te pieniądze przysłużą się mieszkańcom i będą stanowiły widoczny impuls, który sprawi, że nasz piękny powiat będzie jeszcze lepszym miejscem do życia.

Paweł Cieśliński - starosta działdowski
Do Polskiego Ładu złożyliśmy trzy wnioski. Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Kurki - Petrykozy do granicy województwa na kwotę 7 600 000,00 zł i już przygotowujemy się do kolejnego rozdania. Cieszymy się również, że wszystkie samorządy powiatu działdowskiego otrzymały znaczną kwotę na inwestycje. Duże środki, 13 500 000,00 zł, otrzymało miasto Działdowo na inwestycje, która zawsze była bolączką. Wiele osób, od 20 lat walczyło o modernizację działdowskich koszar i dopiero teraz ten obiekt można będzie w jakiś sposób odbudować. Łącznie powiat działdowski otrzymał z Polskiego Ładu ponad 51 mln zł, jeżeli taka kwota będzie utrzymywała się w kolejnych rozdaniach, naprawdę będziemy się cieszyć.

Grzegorz Mrowiński - burmistrz Działdowa
Jako burmistrz miasta Działdowa bardzo się cieszę z otrzymanych pieniędzy. Pomogą nam one rozwiązać niezwykle poważny problem - remont i nadanie nowych funkcji społecznych budynku dawnego obozu w Działdowie. Jest to inwestycja, która przekracza możliwości budżetu miasta Działdowa, dlatego cieszymy się z pomoc pana premiera i parlamentarzystów. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana posła Roberta Gontarza, który mocno zaangażował się w pozyskanie tych środków. Jest to potężna kwota - 13,5 mln zł, fundusze te pozwolą nam w znacznym stopniu odbudować budynek i tak naprawdę niewiele już pozostanie do zrobienia. Myślę, że w kolejnych naborach uzyskamy wsparcie, które pozwoli nam doprowadzić ten remont do końca.

Maciej Sitarek-burmistrz LidzbarkaMaciej Sitarek - burmistrz Lidzbarka
Marzenia mieszkańców Lidzbarka dotyczące powstania nowego basenu zostaną zrealizowane. Premier Mateusz Morawiecki przekazał w poniedziałek informację o pozyskanym przez Lidzbark dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku. Dzięki udziałowi w programie, Lidzbark pozyskał 4 500 000 zł na budowę pierwszej w mieście i powiecie pływalni.
Cieszę się, że udało się pozyskać środki na dynamiczny rozwój Lidzbarka. To ogromne wsparcie dla naszej gminy. Dzięki połączeniu rządowych i gminnych środków finansowych powstanie pierwszy tego typu obiekt sportowy w Lidzbarku. Basen będzie wspaniałą atrakcją dla dzieci i młodzieży, ale także dla turystów odwiedzających nasz region. Realizacja projektu znacząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Lidzbarka i okolic.

Kazimierz Kordecki - przewodniczący zarządu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Do Polskiego Ładu złożyliśmy dwa wnioski. Pierwszy, na kwotę dofinansowania 1 900 000,00 zł - opracowanie i wykonanie instalacji automatycznych urządzeń gaśniczych w hali sortowni. Wartość inwestycji 2 000 000,00 zł. Inwestycja ta miała być realizowana ze środków własnych, a dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, środki własne zabezpieczone na ten cel, zostaną przeznaczone na zadania związane z gospodarką odpadami. Mamy również drugi projekt na uzupełnienie wyposażenia sprzętowego, polegające na zakupie ładowarki. To zadanie o wartości 850 000,00 tys. zł, wnioskowa kwota 807 500,00 zł. Te środki również będziemy mogli przeznaczyć na zakup innych urządzeń. Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" wszystkie inwestycje realizuje z udziałem środków zewnętrznych. Kolejne dofinansowania oczywiście cieszą, przyczynią się bowiem do dalszego rozwoju Związku.

Wójt Sebastian CichockiSebastian Cichocki - wójt Gminy Iłowo-Osada
Gmina Iłowo-Osada otrzymała środki finansowe w wysokości ok. 7,6 mln zł w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie”. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z dojazdami do posesji, położenie chodnika wraz z parkingiem przy GOKiS-ie. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie całej drogi oraz wymiana sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zostanie zmodernizowana również sieć telekomunikacyjna i energetyczna. Jestem ogromnie zadowolony z faktu otrzymania tak ogromnej kwoty, dzięki której będzie możliwe wykonanie tej kluczowej inwestycji. Na pilną potrzebę i konieczność jej realizacji wskazywali od wielu lat mieszkańcy naszej gminy. Będzie to największa inwestycja drogowa w historii Gminy Iłowo-Osada, mająca strategiczne znaczenie gospodarcze, ponieważ droga ta stanowi komunikację do strefy ekonomicznej, gdzie znajdują się największe zakłady pracy.
Mam nadzieję, że realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni do rozwoju gospodarczego gminy i poprawi jej atrakcyjność inwestycyjną, jak również zwiększy komfort poruszania się tym ważnym odcinkiem drogowym, a także poprawi estetykę miejscowości i spełni tym samym oczekiwania społeczne w tym zakresie.

Wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski Tomasz Węgrzynowski - wójt Gminy Rybno

Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie. W projektowanym obiekcie znajdą się sale do squash, sala fitness, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna oraz pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej ok. 760 m2. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje służące ochronie środowiska, m.in. pompa ciepła, fotowoltaika, rekuperacja oraz system odzysku wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania stadionu piłkarskiego. Budynek powstanie w Rybnie w pobliżu stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz kortu tenisowego dzięki czemu swoją funkcjonalnością uzupełni istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na wiosnę 2022 roku.

Krzysztof GroblewskiKrzysztof Groblewski - wójt Gminy Płośnica
Gmina Płośnica w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała środki w wysokości 5 212 865,65 zł. Dofinansowanie stanowi 95% całkowitej wartości kosztów dwóch zadań inwestycyjnych. Kwota 2 992 715,65 zł. zaplanowana została na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płośnica”, natomiast kwota 2 220 150,00 zł. na zadanie pn. :”Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie”. To bezzwrotne dofinansowanie z pewnością przyspieszy rozwój naszego samorządu.

Mirosław Zieliński Mirosław Zieliński - wójt Gminy Działdowo

Gmina Działdowo z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład otrzymała kwotę 6 032 598,00 zł na przebudowę dróg gminnych polegającej na ułożeniu wraz z chodnikami nowej nawierzchni w miejscowości Filice.
Pomoc i wsparcie jakie otrzymamy w postaci promesy inwestycyjnej wpłynie znacząco na poprawę warunków drogowych w naszej gminie. Jest to wyczekiwany „zastrzyk” finansowy, który pozwoli na realizację założonych celów inwestycyjnych.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jeden z priorytetów, dobrze i solidnie funkcjonującej gminy, ponieważ zmodernizowanie infrastruktury drogowej eliminuje wykluczenie komunikacyjne.
Podziękowania kieruję do Pana Roberta Gontarza – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za pomoc, zaangażowanie i wsparcie naszej Gminy w realizacji tak ważnych dla nas przedsięwzięć.


Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5