Monitoring suszy także w powiecie działdowskim

2021-10-08 10:02:44 (ost. akt: 2021-10-08 10:10:05)
Zdjęcie ilustracyjne przedstawia stację meteorologiczną przeznaczoną do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – bez stałego źródła zasilania

Zdjęcie ilustracyjne przedstawia stację meteorologiczną przeznaczoną do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – bez stałego źródła zasilania

Autor zdjęcia: Powiat Płocki

Cztery lokalne samorządu podpisały z samorządem woj. warmińsko — warmińskiego umowę na uruchomienie stacji meteorologicznych.
Dotacje konkursowe na „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” uruchomione zostały w tym roku po raz pierwszy w historii samorządu województwa.

Ideą konkursu jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie całego regionu. Pozyskiwane z nich dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych, które pracują w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej. Obsługiwany jest on przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

- To jest pilotażowy program i nasza wspólna praca, dlatego bardzo dziękuję za zaangażowanie - mówił podczas podpisywania umów Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Zakładamy, by w niedalekiej przyszłości podobne stacje funkcjonowały w każdym powiecie, choć już teraz w niektórych lokalizacjach występują po dwa urządzenia. Wszystko z myślą o prowadzonej na naszych terenach działalności rolniczej. Specjalistyczne pomiary i obserwacje pozwolą na rzetelną ocenę aktualnego zagrożenia. A w razie klęsk żywiołowych, których przecież w dzisiejszych czasach nie brakuje, będą pomocne w przypadku starania się o odszkodowania.

Zadaniem monitorowania suszy rolniczej jest wskazanie obszarów, na których występują straty w uprawach. Według ustawy susza oznacza szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września danego roku.

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce prowadzony jest dla grup i gatunków roślin: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

Opracowany System zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw w SMSR uwzględniane są dwa czynniki: warunki pogodowe i podatność gleb na suszę.

Dzięki pilotażowi finansowe wsparcie było skierowane do samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz powiatów (za wyjątkiem miast na prawach powiatu).

W województwie warmińsko-mazurskim powstaną stacje meteorologiczne w Kurzętniku (powiat nowomiejski), Księżym Dworze (gmina Działdowo), Zabłociu Kanigowskim (powiat nidzicki) oraz Świętochowie (gmina Braniewo). Obecnie w regionie stacje meteo działające w SMSR IUNG funkcjonują w Rybnie (powiat działdowski), Szkotowie (powiat nidzicki), Komorowie (powiat piski) oraz Głotowie (powiat olsztyński).

- Według założeń nowe stacje muszą powstać do końca 2021 roku - tłumaczy Marcin Paliński, starosta nidzicki. - Dotacja na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego nie mogła przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Stacje powstały głównie z myślą o rolnikach, choć przecież ze szczegółowych i specjalistycznych pomiarów będzie można korzystać także do innych celów.

Stacje meteorologiczne, dzięki wysoko rozwiniętemu systemowi mierzenia wilgotności gleby umożliwią sporządzanie precyzyjnych map glebowo-rolniczych obejmujących regiony województwa będące w zasięgu działania stacji meteorologicznych, i co najważniejsze, zasięg występowania suszy w określonym czasie i miejscu.

Umożliwiają szczegółowe zaplanowanie zabiegów agrotechnicznych, w tym przede wszystkim nawadniających, co dla jednostki samorządu terytorialnego posiadającej taką stację staje się ważnym narzędziem mającym wpływ na produkcję rolniczą.

W przypadku działania realizowanego przez powiat nowomiejski dodatkowo przewidziane jest utworzenie w ogródku meteorologicznym części szkolno-dydaktycznej, posiadającej wyposażenie odpowiednie do zastosowań dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, nieodzowne w nauce przyrody, fizyki, geografii oraz doskonale wspierające zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, a także przydatne do realizacji projektów o tematyce ekologicznej.

Funkcjonowanie ogródka meteorologicznego przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozwijania wrażliwości i chęci działania na rzecz kształtowana i ochrony środowiska oraz wspierać będzie ogólną edukację w tym zakresie poprzez korelację między przedmiotową prowadzącą do podniesienia poziomu wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów i ich aktywizacji.

W 2021 roku na „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” samorząd województwa przeznaczył kwotę 200 tys. zł.

źródło: Wrota Warmii i Mazur
red.al
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5