Działdowo: Stworzyli namiastkę domu dla dzieci

2021-10-07 14:21:02 (ost. akt: 2021-10-07 14:24:14)

Autor zdjęcia: PCPR Działdowo

Równy rok trwały prace adaptacyjne budynku po byłej szkole w Grzybinach. I udało się, od dwóch miesięcy w świeżo wyremontowanym, pięknie wyposażonym budynku mieści się Dom dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu”. O funkcjonowaniu nowej placówki rozmawiamy z Katarzyną Napiwocką-dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.
— Skąd decyzja o utworzeniu Domu dla Dzieci w Grzybinach?
— Do jednych z głównych zadań Powiatu, zapisanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 821 ze zm.), należy organizacja pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać 14 wychowanków. Do końca 2020 roku mogły funkcjonować placówki dla 30 wychowanków. Obserwując wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, brak kandydatów do zostania rodziną zastępczą, jak również brak rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu, Zarząd Powiatu Działdowskiego przychylił się do projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie ws. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w strukturach naszego centrum.

— Ile dzieci objętych jest opieką Domu dla Dzieci w Grzybniach?
— Dom dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” przygotowany jest dla 14 wychowanków. W chwili obecnej w domu mieszka 12 dzieci.

— W jakim wieku są wychowankowie?
— W Domu dla Dzieci przebywają wychowankowie w wieku od 2 do 17 lat.

— Trzeba przyznać, że po pracach adaptacyjnych budynek w Grzybinach jest naprawdę pięknie wyremontowany i wyposażony. Czy miejsce to podoba się wychowankom?
— Bardzo dziękujemy za miłe słowa. W tym miejscu należą się podziękowania dla Rady Powiatu Działdowskiego i Zarządu Powiatu Działdowskiego za akceptację zadania jakim było powstanie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków własnych Powiatu. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie zadbali o to, aby z klas szkolnych powstała namiastka domu dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym. Dom, jak również teren wokół domu, podoba się wychowankom.

— Jaką funkcję pełni Dom dla Dzieci w Grzybinach?
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków powyżej 10. roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia opiekę przez całą dobę.

— Utworzenie Domu dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach wymagało zmiany organizacji pracy. Ilu wychowawców pracuje w Domu? Są to dotychczasowi pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy osoby specjalnie zatrudnione?
— W chwili obecnej w Domu zatrudnionych jest 6 wychowawców, w tym jeden wychowawca pełni rolę koordynatora. Wsparcia dzieciom udziela psycholog oraz pedagog. Są to nowi pracownicy PCPR w Działdowie, którzy spełniają kwalifikacje zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

— Jak wygląda opieka nad podopiecznymi Domu dla Dzieci?
Dzieciom umieszczonym w Domu dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach zapewniamy: całodobową opiekę wychowawcy, wsparcie psychologa, wsparcie pedagoga, zajęcia z logopedą. Dzieci mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej.

— Skąd wzięła się nazwa „Na Zielonym Wzgórzu”?
Dom dla Dzieci w Grzybinach położony jest na wzgórzu, otoczony zielenią. Mieliśmy różne pomysły na nazwę, warunkiem było, aby nazwa nie kojarzyła się z „domem dziecka”. Pomysłodawczynią nazwy jest Ewa Strzelec - pracownik Centrum. Nazwa domu została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu Działdowskiego.

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5