Kwalifikacja wojskowa w Działdowie rozpoczęta

2021-09-18 20:02:17 (ost. akt: 2021-09-18 20:04:27)

Autor zdjęcia: WKU

15 września br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu działdowskiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Działdowie, mieszcząca się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Działdowie, przy ul. Wolności 64 (wejście od tyłu) przyjmować będzie do 12 października br.
W ramach kwalifikacji wojskowej osoby zainteresowane pełnieniem ochotniczych form służby wojskowej będą miały okazję porozmawiać o służbie wojskowej i armii oraz o zasadach rekrutacji i naboru do służby przygotowawczej, służby kandydackiej w uczelniach wojskowych, terytorialnej i zawodowej służby wojskowej. Akcję promocyjną wspierać będą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Powiatowa Komisja Lekarska w Działdowie
Miejsce stawiennictwa: MDK w Działdowie, ul. Wolności 64.
od 15.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

Obrazek w tresci

Przypominamy, że każda osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
dokumentację medyczną, tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeśli była takim badaniom poddawana),
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w określonym terminie prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie urzędem miasta lub gminy.


Informujemy, że w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Fotogaleria  (Fot. p. Daniel WICHMANOWSKI)


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5