Zarząd powiatu działdowskiego z jednogłośnym absolutorium. Bogdan Cywiński ,,Osobowością Powiatu Działdowskiego" [GALERIA]

2021-06-16 20:35:00 (ost. akt: 2021-06-16 20:34:29)
 Gratulacje złożyli też samorządowcy

Gratulacje złożyli też samorządowcy

Autor zdjęcia: Anna Skuza

W środę, 16 czerwca, w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Działdowskiego. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi powiatu działdowskiego. Był to także czas podziękowań i wyróżnień.
Podczas sesji, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu powiatu działdowskiego za 2020 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Działdowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

— Mimo ogromnych trudności, uważam że wszystkie zadania, jakie zostały postawione zarządowi powiatu działdowskiego, zostały zrealizowane. W niektórych przypadkach zrealizowano więcej niż było zakładane, dlatego w imieniu nas wszystkich, składam gratulacje członkom zarządu, na czele ze starostą działdowskim Pawłem Cieślińskim. Mam nadzieję, że obecny rok będzie równie owocny i że osiągniemy jeszcze więcej niż w roku ubiegłym. Zarządowi życzę przede wszystkim owocnej pracy i powodzenia w następnych latach. Gratuluję — mówił Michał Struzik - przewodniczący rady powiatu działdowskiego.

Następnie głos zabrał Paweł Cieśliński - starosta powiatu działdowskiego. — W imieniu własnym oraz zarządu powiatu działdowskiego dziękuję za jednogłośne absolutorium. Często dyskutujemy, mamy rozbieżne zdania, ale myślę że dzięki temu, że wszyscy pracujemy na rzecz naszego powiatu, naszych mieszkańców, w końcu dochodzimy do wspólnych decyzji. Ostatni rok był bardzo ciężki, ale myślę że ten też nie będzie łatwy. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju inwestycje, na które udało nam się pozyskać ogromne pieniądze, dlatego i ten rok będzie bardzo pracowity. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom zarządu za współpracę, w szczególności też radzie, za to że tak często i szybko podejmuje decyzje w celu podjęcia uchwał i dalszego funkcjonowania powiatu. Dziękuję wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom, pracownikom starostwa powiatowego, mam nadzieję, że w tym roku i latach następnych, uda nam się doprowadzić nasz powiat do naprawdę wysokiego poziomu. Dziękuję bardzo — mówił Paweł Cieśliński - starosta działdowski.

Po części oficjalnej nadszedł czas podziękowań i wyróżnień. Podziękowania od rady powiatu otrzymali za zdobycie drużynowego mistrzostwa Polski w tenisie stołowym otrzymali Gabriel Chojak, Jiri Vrablik i Ferdynand Chojnowski. Następnie wręczono nagrody sportowe za wkład w rozwój dyscyplin sportowych mających istotne znaczenie dla powiatu działdowskiego Zdzisławowi Ziółkowskiemu i Sławomirowi Marońskiemu. Tytułem honorowym ,,Osobowość Powiatu Działdowskiego" wyróżniono Bogdana Cywińskiego.

Zuzanna Leszczyńska

Obrazek w tresci

Paweł Cieśliński-starosta powiatu działdowskiego dziękował za udzielone absolutorium
fot. Zuzanna Leszczyńska

Obrazek w tresci

Marian Brandt - wicestarosta działdowski mówił o kondycji oświaty w powiecie
fot. Anna Skuza

Obrazek w tresci

Gabriel Chojak o przyszłości Dekorglassu Działdowo
fot. Anna Skuza

Obrazek w tresci

Zdzisław Ziółkowski otrzymał nagrodę za rozwój baseballu w powiecie
fot. Zuzanna Leszczyńska

Obrazek w tresci

W imieniu Sławomira Marońskiego nagrodę odebrał Janusz Bielecki zastępca burmistrza Lidzbarka (w środku)
fot. Zuzanna Leszczyńska

Obrazek w tresci

Bogdan Cywiński - ,,Osobowość Powiatu Działdowskiego"
fot. Anna Skuza


Starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku Bogdan Cywiński urodził się w Humięcinie. 1 sierpnia 1982 r. rozpoczął służbę w y pożarnej jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1987 r. i awansie do stopnia podporucznika pożarnictwa podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie na stanowisku dowódcy kompanii. Z uwagi na doskonałe wyniki pracy szybko awansował na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ciechanowie. W 1991 r., z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, podjął służbę w Działdowie na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w stopniu kapitana. W 1992 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, podległej Komendzie Rejonowej PSP w Mławie. W latach 1994-1995 pracował jako starszy oficer w Komendzie Rejonowej PSP w Mławie, zaś w latach 1995-1998 na tym samym stanowisku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Ciechanowie. W 1998 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego”. W 1999 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Tu, przez 19 lat, tworzył nowe struktury komendy, organizował ratownictwo zgodnie z nowymi uwarunkowaniami i zabiegał o jak najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Jego działania były systematycznie doceniane, choćby poprzez nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych złotej odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i brązowego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Współpracował również ze służbami i organizacjami, m. in. z Policją, ZHP, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Pszczelarzy Warmii i Mazur, za co był wielokrotnie odznaczany. W 2012 r. otrzymał złoty medal „Za długoletnią służbę”, zaś w 2016 r. Złoty Krzyż Zasługi. W listopadzie 2017 r. odszedł na emeryturę. Mieszka w Mławie.

powiat działdowski


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5