Naukowy sukces ucznia Zespołu Szkół w Malinowie

2021-06-11 18:00:00 (ost. akt: 2021-06-10 11:58:05)
Bartosz Maciejewski, uczeń klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół w Malinowie zdobył tytuł Laureata VIII miejsca tegorocznej XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku technologia żywności.
Opiekunem merytorycznym ucznia była nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Malinowie Magdalena Truszkowska.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem wydarzenia jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W finale krajowym, który odbył się w dniach 28-29 maja bieżącego roku na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy wystartowało ponad 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Uczestnicy najpierw rozwiązywali test pisemny, a następnie przeszli do etapu praktycznego.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, oraz posiadają przywilej przyjęcia na najlepsze uczelnie wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego

ZS w Malinowie

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5