Starostwo Powiatowe w Działdowie już niedługo otwarte dla mieszkańców

2021-05-13 15:00:00 (ost. akt: 2021-05-13 10:39:37)

Autor zdjęcia: Anna Skuza

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że z dniem 17 maja 2021 r. przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Działdowie.
Dostęp do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3/ ul. Jagiełły 6/8, ul. Skłodowskiej 15 i Lidzbarskiej 31 będzie możliwy w godzinach od 7:30 do 14:30 wyłącznie przy zachowaniu zasad sanitarnych (zasłanianie nosa i ust maseczką, dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego, a klienci poszczególnych wydziałów urzędu będą obsługiwani pojedynczo.

Rekomenduje się, aby interesanci planujący załatwianie sprawy w Starostwie Powiatowym poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z merytorycznym pracownikiem wydziału.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.
Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość: telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 oraz mailowo pod adresem:organizacje@e-starostwo.pl lub kultura@e-starostwo.pl

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5