Bogdan Cywiński uhonorowany tytułem „Osobowość Powiatu Działdowskiego”!

2021-05-12 12:15:52 (ost. akt: 2021-05-12 12:18:21)
St. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński, komendant KP PSP w Działdowie

St. bryg. mgr inż. Bogdan Cywiński, komendant KP PSP w Działdowie

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

12 maja Rada Powiatu Działdowskiego podjęła uchwałę o przyznaniu Bogdanowi Cywińskiemu honorowego tytułu: Osobowość Powiatu Działdowskiego, zatwierdzając tym samym decyzję Kapituły z dn. 22 marca 2021 r. podjętą w tej sprawie.
Starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku Bogdan Cywiński urodził się w Humięcinie. 1 sierpnia 1982 r. rozpoczął służbę w straży pożarnej jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Po ukończeniu szkoły w 1987 r. i awansie do stopnia podporucznika pożarnictwa podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ciechanowie na stanowisku dowódcy kompanii. Z uwagi na doskonałe wyniki pracy szybko awansował na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ciechanowie.

W 1991 r., z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, podjął służbę w Działdowie na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w stopniu kapitana. W 1992 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, podległej Komendzie Rejonowej PSP w Mławie. W latach 1994-1995 pracował jako starszy oficer w Komendzie Rejonowej PSP w Mławie, zaś w latach 1995-1998 na tym samym stanowisku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Ciechanowie.

W 1998 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego”. W 1999 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Tu, przez 19 lat, tworzył nowe struktury komendy, organizował ratownictwo zgodnie z nowymi uwarunkowaniami i zabiegał o jak najnowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Jego działania były systematycznie doceniane, choćby poprzez nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych złotej odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i brązowego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Współpracował również ze służbami i organizacjami, m. in. z Policją, ZHP, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Pszczelarzy Warmii i Mazur, za co był wielokrotnie odznaczany. W 2012 r. otrzymał złoty medal „Za długoletnią służbę”, zaś w 2016 r. Złoty Krzyż Zasługi. W listopadzie 2017 r. odszedł na emeryturę. Mieszka w Mławie.

powiat działdowski2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5